การล็อก/การปลดล็อก

ชุด​ล็อคตายตัว*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ล็อค​ตาย​หมายความ​ว่า กลไก​ของ​มือ​จับ​ประตู​ทุก​บาน​จะ​ไม่​ทำงาน ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​จาก​ภายใน​รถได้

การ​สั่งงาน​ระบบ​ล็อค​ตาย​ทำ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล และ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry*) ระบบ​ล็อค​ตาย​จะ​หน่วง​เวลา​การ​ทำงานประมาณ 10 วินาที หลังจาก​การ​ล็อคประตู

บันทึก

หาก​เปิด​รถ​ภายใน​ระยะเวลา​ที่​รอ ลำดับ​การ​ทำงาน​จะ​ถูก​ขัดจังหวะ​และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ยกเลิก​การทำงาน

เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ชุด​ล็อค​ตายตัว จะ​สามารถ​ปลด​ล็อค​รถ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล​, การ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ หรือแอพ Volvo On Call* (โปรด​ดู​ที่ส่วน "แอพVolvo On Call*") เท่านั้น

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ปลด​ล็อค​ประตู​ด้านหน้า​ซ้าย​โดย​ใช้​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ได้​อีกด้วย ถ้า​ปลด​ล็อค​รถ​ด้วย​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้ สัญญาณเตือน* จะ​ถูก​กระตุ้น​ให้ทำงาน สำหรับ​วิธีการ​ปิด​สัญญาณ​เตือน โปรด​ดู​ในส่วน "สัญญาณเตือน"

คำเตือน

ห้าม​ปล่อย​ให้​ผู้โดยสาร​อยู่​ใน​รถ​โดย​ที่​ไม่ได้​ยกเลิก​ระบบล็​อก​ตาย​ก่อน เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ถูก​ขัง​อยู่​ในรถ

การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ล็อค​ตายตัวชั่วคราว

ถ้า​จะ​มี​ใคร​บาง​คน​นั่ง​รอ​อยู่​ใน​รถ​แต่​ต้องการ​ให้​ล็อค​ประตู​รถ​ได้​จาก​ภายนอก​เท่านั้น ท่าน​สามารถ​ปิด​ระบบ​ล็อค​ตายตัว​ชั่วคราว​ได้​โดย​ใช้ฟังก์ชั่น Reduced guard

P5-1646-x90-function button reduced guard

แตะ​ที่ปุ่ม Reduced guard ใน​มุมมอง​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ท่าน​ยัง​สามารถ​เลือก​การ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ได้​อีกด้วย

แตะที่ SettingsMy CarLocking แล้วเลือก Reduced Guard

หลังจากนั้น Reduced Guard จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง และ​ชุด​ล็อค​ตายตัว​จะ​ปิด​ทำงาน​ชั่วคราว​เมื่อ​ทำ​การ​ล็อค​รถ​ใน​ครั้งถัดไป

ใน​ระบบ​การ​ล็อค​แบบเดิม ซอค​เก็ต​ไฟฟ้า​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ทันที แต่​เมื่อ​ระบบ​ล็อค​ตาย​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชั่วคราว ระบบ​จะ​ถูก​สั่ง​การ​หลังจาก​การ​ล็อค​ประตู​ใน​เวลา​ไม่เกิน 10 นาที

หาก​ปลด​ล็อค​และ​ล็อค​รถ​อีก​ครั้ง ระบบ​ล็อค​ตาย​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชั่วคราว​อีกครั้ง โปรด​สังเกต​ว่า ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​ความเอียง* ของ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ปิด​ทำงาน​ใน​เวลา​เดียวกันด้วย

ระบบ​จะ​ถูก​รี​เซ็ต​เมื่อ​สตาร์ต​รถ​ใน​ครั้งถัดไป

บันทึก

  • โปรด​ระลึก​อยู่​เสมอ​ว่า สัญญาณ​เตือน​ของ​รถ​จะ​ทำงาน​เมื่อ​รถถูกล็อก
  • หาก​ประตู​บาน​ใด​บาน​หนึ่ง​เปิด​จาก​ด้าน​ใน สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูกกระตุ้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่