การล็อก/การปลดล็อก

ฝา​กระโปรง​หลัง​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฝา​กระโปรง​หลัง​ของ​รถ​สามารถเปิด/ปิด​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้าได้

นอกจากนี้ ยัง​มี​การเปิด/ปิด​ด้วย​การ​เคลื่อน​เท้า​ให้​เลือกใช้​เป็น​ออปชั่น​พิเศษ​อีกด้วย - สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "การเปิด/ปิด​ฝา​กระโปรง​หลัง​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​ด้วย​การ​เคลื่อนเท้า"

การเปิด

การ​เปิด​ฝา​กระโปรง​หลัง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​มือ​จับ​ที่​ฝา​กระโปรงหลัง​, โดย​การ​เคลื่อนเท้า*, โดย​ใช้​ปุ่ม​บน​แผง​คอนโซล​หน้า หรือ​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (without fuel filler cap-button)

ปุ่มเปิด/ปิด​บน​แผง​คอนโซลหน้า

เลือกใช้​วิธี​ใด​วิธี​หนึ่ง​ต่อไปนี้​ใน​การ​เปิด​ฝา​กระโปรงหลัง:

  • กด​มือ​จับ​ฝา​กระโปรง​หลังเบาๆ
  • กดปุ่ม บน​แผง​คอนโซล​หน้า​ค้าง​ไว้​จนกว่า​ประตู​ท้าย​จะ​เริ่มเปิด
  • กดปุ่ม ที่​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ค้าง​ไว้​จนกว่า​ประตู​ท้าย​จะ​เริ่มเปิด

การปิด

การ​ปิด​ฝา​กระโปรง​หลัง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​บน​แผง​คอนโซลหน้า​, โดย​การ​เคลื่อนเท้า*, โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล หรือ​โดย​ใช้ปุ่มรถ​ที่​มี​ฟังก์ชั่น​การล็อค/การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry*) จะ​มี​ปุ่ม​อยู่​หนึ่ง​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ปิด และ​อีก​ปุ่ม​หนึ่ง​สำหรับ​การ​ปิด​และล็อค ที่​ขอบ​ด้านล่าง​ของ​ฝา​กระโปรงหลัง

เลือกใช้​วิธี​ใด​วิธี​หนึ่ง​ต่อไปนี้​ใน​การ​ปิด​ฝา​กระโปรงหลัง

กดปุ่ม บน​แผง​คอนโซล​หน้า หรือปุ่ม ที่​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ค้างไว้

ฝา​กระโปรง​หลัง​จะ​ปิด​โดย​อัตโนมัติ และ​เสียง​สัญญาณ​จะ​ดังขึ้น - ฝา​กระโปรง​หลัง​ยังคง​ปลด​ล็อคอยู่

16w17 - S90 - POT

ปุ่ม​สำหรับ​การ​ปิด​และ​ล็อค​ที่​ด้านล่าง​ของ​ฝา​กระโปรงหลัง

กดปุ่ม รถ​ที่​มี​ฟังก์ชั่น​การล็อค/การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry*) จะ​มี​ปุ่ม​อยู่​หนึ่ง​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ปิด และ​อีก​ปุ่ม​หนึ่ง​สำหรับ​การ​ปิด​และล็อค ที่​ด้านล่าง​ของ​ฝา​กระโปรง​หลัง​เพื่อปิด

ฝา​กระโปรง​หลัง​จะ​ปิด​โดย​อัตโนมัติ แต่​ฝา​กระโปรง​หลัง​จะ​ยังคง​ปลด​ล็อคอยู่

บันทึก

ปุ่ม​จะ​สามารถ​ทำงานได้ 24 ชั่วโมง หลังจาก​ที่​เปิด​ประตู​ท้าย​ค้างไว้ หลังจาก​นั้น จะต้อง​ทำ​การ​ปิด​ใน​แบบ​แมนนวล

การ​ปิด​และ​การล็อค

กดปุ่ม รถ​ที่​มี​ฟังก์ชั่น​การล็อค/การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry*) จะ​มี​ปุ่ม​อยู่​หนึ่ง​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ปิด และ​อีก​ปุ่ม​หนึ่ง​สำหรับ​การ​ปิด​และล็อค ที่​ด้านล่าง​ของ​ฝา​กระโปรง​หลัง​เพื่อ​ปิด​ฝา​กระโปรง​หลัง พร้อม​กับ​ล็อค​ฝา​กระโปรง​หลัง​และ​ประตู​ทั้งหมด​ใน​เวลาเดียวกัน (ประตู​ทั้งหมด​จะต้อง​ปิด​อยู่​จึง​จะ​สามารถ​ล็อคได้)

ฝา​กระโปรง​หลัง​ปิด​โดยอัตโนมัติ - ฝา​กระโปรง​หลัง​และ​ประตู​ทั้งหมด​จะ​ล็อค และ​ระบบ​สัญญาณเตือน* จะ​พร้อมทำงาน

บันทึก

ถ้า​ตรวจ​ไม่​พบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​ฝา​กระโปรง​หลัง การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​จะ​ไม่​ทำงาน สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "ช่วง​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล"

บันทึก

เมื่อ​ใช้​การล็อค/การ​ปิด​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* ถ้า​ตรวจ​ไม่​พบ​กุญแจ​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​ฝา​กระโปรง​หลัง เสียง​สัญญาณ​จะ​ดัง​ขึ้น​สามครั้ง สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม กรุณา​ดู​ในส่วน "ช่วง​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล​" และ "ล็อค​และ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล"

บันทึก

ปุ่ม​จะ​สามารถ​ทำงานได้ 24 ชั่วโมง หลังจาก​ที่​เปิด​ประตู​ท้าย​ค้างไว้ หลังจาก​นั้น จะต้อง​ทำ​การ​ปิด​ใน​แบบ​แมนนวล

สำคัญ

ในขณะ​ที่​ใช้​งาน​ฝา​กระโปรง​หลัง​ใน​แบบ​แมน​นวล ให้​เปิด​หรือ​ปิด​ฝา​กระโปรง​หลังช้าๆ อย่า​ใช้​แรง​เพื่อเปิด/ปิด​ประตู​หาก​มี​แรงต้านทาน เพราะ​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​และ​ทำงาน​ไม่ถูกต้อง

ยกเลิก​การปิด

การ​ยกเลิก​การ​ปิด​สามารถ​ทำ​ได้​ห้าวิธี:

  • กด​ปุ่ม​บน​แผง​คอนโซลหน้า
  • กด​ปุ่ม​ที่​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล
  • กด​ปุ่มปิดรถ​ที่​มี​ฟังก์ชั่น​การล็อค/การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry*) จะ​มี​ปุ่ม​อยู่​หนึ่ง​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ปิด และ​อีก​ปุ่ม​หนึ่ง​สำหรับ​การ​ปิด​และล็อค ที่​ขอบ​ด้านล่าง​ของ​ฝา​กระโปรงหลัง
  • กด​แผง​ความ​ดัน​เคลือบ​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ด้านนอก
  • การ​ใช้​การ​เคลื่อนเท้า* (สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "การเปิด/การ​ปิด​ฝา​กระโปรง​หลัง​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ไฟฟ้า​โดย​ใช้​การ​เคลื่อนเท้า")

การ​เคลื่อนที่​ของ​ฝา​กระโปรง​หลัง​จะ​หยุด​ลง​และ​จะ​เคลื่อนที่​กลับไป​ที่​ตำแหน่ง​เปิดสุด จากนั้น จะ​สามารถ​สั่งงาน​ฝา​กระโปรง​หลัง​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

การ​ป้องกัน​การติด

ถ้า​มี​บาง​สิ่ง​บางอย่าง​ที่​มี​แรง​ต้าน​เพียง​พอที่จะ​กั้น​ไม่ให้​ฝา​กระโปรง​หลัง​ปิด การ​ป้องกัน​การ​หนีบ​จะทำงาน

  • ใน​ระหว่าง​การปิด - การ​เคลื่อนที่​จะ​หยุด ฝา​กระโปรง​หลัง​จะ​กลับไป​ที่​ตำแหน่ง​เปิด​สุด และ​เสียง​สัญญาณ​ยาว​จะ​ดังขึ้น

คำเตือน

ระมัดระวัง​อย่า​ให้​เกิด​การ​ชน​กระแทก​เมื่อปิด ก่อนที่​จะ​เริ่ม​ปิด ให้​ตรวจสอบ​ว่า​ไม่​มี​ผู้ใด​อยู่​ใกล้​กับ​ฝา​กระโปรง​หลัง เนื่อง​การ​บาดเจ็บ​จาก​การ​ชน​กระแทก​อาจ​ส่งผล​ต่อเนื่อง​ที่​ร้ายแรงได้

ใช้​งาน​ฝา​กระโปรง​หลัง​อย่าง​ระมัดระวังเสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่