การล็อก/การปลดล็อก

การ​ใช้​การ​ล็อคส่วนตัว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ล็อค​ฝา​กระโปรง​หลัง​และ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​โดย​ใช้​การ​ล็อค​ที่เรียกว่า "การ​ล็อคส่วนตัว​" ได้ เช่น เมื่อ​นำ​รถ​เข้า​รับบริการ​, จอด​ทิ้ง​ไว้​ที่​โรงแรม หรือ​ใน​สถานการณ์​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึงกัน ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ล็อค​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ตั้ง​ฉาก และ​ป้องกัน​ไม่ให้​มี​การ​ลด​ระดับ​ที่​นั่ง​ด้านหลังลง

บันทึก

ใน​การ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​การ​ล็อค​ส่วนตัว รถ​ต้อง​อยู่​ใน​โหมด​การ​จุดระเบิด I เป็น​อย่างน้อย

P5-1646-x90-function button private locking

ปุ่ม​ฟังก์ชั่น​สำหรับ​การ​ล็อคส่วนตัว Private locking unlocked หรือ Private locking locked จะ​แสดง​ขึ้น​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​สถานะ​ใน​ปัจจุบัน​ของ​ตัวล็อค

ป้อน​รหัส​นิรภัย​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​เป็น​ครั้งแรก

ท่าน​จำเป็นต้อง​เลือก​รหัส​นิรภัย​เมื่อ​ใช้​งาน​ฟังก์ชั่น​นี้​เป็น​ครั้งแรก จากนั้น ท่าน​สามารถ​ใช้​รหัส​นี้​ใน​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ล็อค​ส่วนตัว​ได้ ถ้า​ท่าน​ลืมรหัส PIN หรือ​ทำ​รหัสหายไป ป้อน​รหัส​นิรภัย​ทำ​หน้าที่​เป็นรหัส PUK สำหรับรหัส PIN ทั้งหมด​ที่ตั้ง​ขึ้น​ใน​ภายหลัง​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ล็อคส่วนตัว

เก็บ​รหัส​นิรภัย​ไว้​ใน​ที่ปลอดภัย

การ​สั่งงาน​รหัส​นิรภัย​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​มุมมอง​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​หรือ​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

  • แตะ​ที่ปุ่ม Private Locking ใน​มุมมอง​ฟังก์ชั่น​การทำงาน

หรือ

  • แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด แตะที่ My CarLocking แล้วเลือก Private Locking

หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น​จะ​แสดงขึ้น

ป้อน​รหัส​นิรภัย​ที่ต้องการ

รหัส​นิรภัย​ได้รับ​การ​บันทึก​ไว้แล้ว ในขณะ​นี้ ฟังก์ชัน​การ​ล็อค​ส่วนตัว​พร้อม​สำหรับ​การ​ใช้​งานแล้ว

ถ้า​มี​การ​รี​เซ็ต​ระบบ​ให้​เป็น​ศูนย์ จะต้อง​ทำ​ขั้นตอน​ด้านบน​นี้​ซ้ำ​อีกครั้ง

สั่งงาน​การ​ล็อคส่วนตัว

การ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​มุมมอง​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​หรือ​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

  • แตะ​ที่ปุ่ม Private Locking ใน​มุมมอง​ฟังก์ชั่น​การทำงาน

หรือ

  • แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด แตะที่ My CarLocking แล้วเลือก Private Locking

หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น​จะ​แสดงขึ้น

บันทึก

เมื่อ​สั่งงาน​การ​ล็อค​ส่วนตัว ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะต้อง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ตั้ง​ตรง การ​ล็อค​จึง​จะ​สามารถ​ทำงานได้ เมื่อ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ลด​ระดับ​ลง การ​ล็อค​จะ​ไม่​สามารถ​ทำงานได้

ป้อน​รหัส​ที่​จะ​ใช้​ใน​การ​ปลด​ล็อค​ฝา​กระโปรง​หลัง​และ​ที่​นั่ง​ด้าน​หลังจาก​ที่​ล็อค​แล้ว จากนั้น ให้​แตะที่ Confirm

ล็อค​ฝา​กระโปรง​หลัง​และ​ที่​นั่ง​ด้านหลังแล้ว การ​ล็อค​จะ​ยืนยัน​โดย​ไฟ​สว่าง​สี​เขียว​ที่​ปุ่ม​ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน และ​กล่อง​ล็อค​ส่วนตัว​จะ​กากบาท​ไว้​ใน​มุมมอง​การ​ตั้งค่า

ยกเลิก​การ​ล็อคส่วนตัว

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชั่น​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​มุมมอง​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​หรือ​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

  • แตะ​ที่ปุ่ม Private Locking ใน​มุมมอง​ฟังก์ชั่น​การทำงาน

หรือ

  • แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด แตะที่ My CarLocking แล้วเลือก Private Locking

หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น​จะ​แสดงขึ้น

ป้อน​รหัส​ที่​ใช้​สำหรับ​การ​ล็อค แล้ว​แตะที่ Confirm

ปลด​ล็อค​ฝา​กระโปรง​หลัง​และ​ที่​นั่ง​ด้านหลังแล้ว การ​ปลด​ล็อค​จะ​ถูก​ยืนยัน​โดย​ไฟ​สว่าง​สี​เขียว​ที่​ปุ่ม​ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​หายไป และ​ส่วน​กากบาท​จะ​หายไป​จาก​กล่อง​ล็อค​ส่วนตัว​ใน​มุมมอง​การ​ตั้งค่า

บันทึก

ถ้า​ท่าน​ลืมรหัส PIN หรือ​ทำ​รหัส​หายไป หรือ​ถ้า​มี​การ​ป้อนรหัส PIN ไม่​ถูกต้อง​มากกว่า​สาม​ครั้ง จะ​สามารถ​ใช้​รหัส​นิรภัย​ใน​การ​ยกเลิก​การ​ล็อค​ส่วนตัวได้

บันทึก

ถ้า​มี​การ​สั่งงาน​การ​ล็อค​ส่วนตัว​และ​มี​การ​ปลด​ล็อค​รถ​ผ่านทาง Volvo On Call* หรือแอพ Volvo On Call* การ​ล็อค​ส่วนตัว​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่