การล็อก/การปลดล็อก

การเปิด/ปิด​ฝา​กระโปรง​หลัง​ด้วย​การ​เคลื่อนเท้า*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อ​ช่วย​ใน​การ​สั่งงาน​ฝา​กระโปรง​หลัง​เมื่อ​มือ​ของ​ท่าน​ไม่​ว่าง ท่าน​สามารถเปิด/ปิด​ฝา​กระโปรง​หลัง​โดย​ใช้​การ​เคลื่อน​เท้า​เข้า​ไป​ใต้​กัน​ชน​หลังได้

Video thumbnail
P5-15w19 - POT footmovement sensor

เซ็นเซอร์​ติดตั้ง​อยู่​ที่​ด้านซ้าย​ของ​จุด​กึ่งกลาง​ของ​กัน​ชนหลัง

รีโมต​คอนโทรล​ของ​รถ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ชุด​อยู่​ภายใน​ระยะ​การทำงานสำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "ระยะ​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล" ที่​ด้านหลัง​รถ จึง​จะ​สามารถเปิด/ปิดได้ โดย​จะ​รวมถึง​กรณี​ที่​รถ​ถูก​ปลด​ล็อค​ไว้​แล้ว​ด้วย เพื่อ​ป้องกัน​การ​เปิด​ออก​โดย​ไม่​ตั้งใจ เช่น ใน​ระหว่าง​การ​ล้าง​รถ เป็นต้น

การทำงาน

P5-15w19 - Tailgate Footmovement

การ​เลื่อน​เท้า​โดย​การ​เตะ​ภายใน​บริเวณ​การ​สั่งงาน​ของ​ตัวตรวจจับ

การเปิด/ปิดสำหรับ​รถ​ที่​มีฟังก์ชัน "การ​เปิด​และ​ปิด​ด้วย​การ​เคลื่อนเท้า​" ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น

บันทึก

ฟังก์ชั่น​ฝา​กระโปรง​หลัง​แบบ​สั่งงาน​ด้วย​การ​เคลื่อน​เท้า​มี​ใช้​เลือกใช้​สอง​เวอร์ชั่น:

  • ใช้​การ​เคลื่อน​เท้า​ได้​สำหรับ​การ​เปิดเท่านั้น
  • ใช้​การ​เคลื่อน​เท้า​ได้​ทั้ง​สำหรับ​การ​เปิด​และ​การปิด

โปรด​ทราบ​ว่า​ฟังก์ชั่น​สำหรับ​การ​ปิด​ด้วย​การ​เคลื่อน​เท้า​จำเป็นต้อง​มี​ออปชั่นพิเศษ "ฝา​กระโปรง​หลัง​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า"*

เลื่อน​เท้า​โดย​การเตะหนึ่งครั้งอย่าง​ช้าๆ เข้า​ไป​ใต้​ด้านซ้าย​ของ​กัน​ชนหลัง จากนั้น​ก้าว​ถอยหลัง ไม่​จำเป็นต้อง​สัมผัส​กับ​กัน​ชนหลัง

สัญญาณเสียง​สั้นๆ จะ​ดัง​ขึ้น​เมื่อ​สั่ง​การเปิด/ปิดสำหรับ​รถ​ที่​มีฟังก์ชัน "การ​เปิด​และ​ปิด​ด้วย​การ​เคลื่อนเท้า​" ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น - ฝา​กระโปรง​หลัง​จะเปิด/ปิด

ถ้า​ฝา​กระโปรง​หลัง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​เปิด ฝา​กระโปรง​หลัง​จะ​ปิด​ลง​เมื่อ​สั่งงาน​ด้วย​การ​เคลื่อนเท้าสำหรับ​รถ​ที่​มีฟังก์ชัน "การ​เปิด​และ​ปิด​ด้วย​การ​เคลื่อนเท้า​" ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น

นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​ปิด​ฝา​กระโปรง​หลัง​โดย​ใช้​ปุ่ม​บน​แผง​คอนโซลหน้า​, กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล หรือปุ่ม สำหรับ​รถ​ที่​มี​ฟังก์ชั่น​การล็อค/การ​เข้า​รถ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry)* ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น ที่​ด้านล่าง​ของ​ฝา​กระโปรง​หลัง​ได้​อีกด้วย สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "ฝา​กระโปรง​หลัง​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า"

ถ้า​มี​การ​เคลื่อน​เท้าเข้า​-ออก​หลาย​ครั้ง​โดย​ไม่​มี​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อยู่​ที่​ด้านหลัง​รถ จะ​ไม่​สามารถเปิด/ปิด​ได้​จนกว่า​จะ​ผ่าน​ช่วงเวลา​หน่วง​ช่วงหนึ่งเสียก่อน

ห้าม​วาง​เท้า​ของ​ท่าน​ใต้​รถ​ใน​ระหว่าง​การ​เลื่อน​เท้า​โดย​การ​เตะ เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​การ​สั่งงาน​ไม่สำเร็จ

ยกเลิก​การปิด

เคลื่อน​เท้า​เข้า​ไป​ใต้​กัน​ชน​หลัง​อย่างช้าๆ หนึ่งครั้งในขณะ​ที่​กำลัง​ปิด​ฝา​กระโปรง​หลัง เพื่อ​หยุด​การ​เคลื่อนที่​ของ​ฝา​กระโปรงหลัง

การ​เคลื่อนที่​ของ​ฝา​กระโปรง​หลัง​จะ​หยุด​ลง​และ​จะ​เคลื่อนที่​กลับไป​ที่​ตำแหน่ง​เปิดสุด จากนั้น จะ​สามารถ​สั่งงาน​ฝา​กระโปรง​หลัง​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไม่​จำเป็นต้อง​อยู่​ใกล้​รถ​เพื่อ​ยกเลิก​การปิด

บันทึก

ถ้า​มีน้ำแข็ง​, หิมะ​, สิ่ง​สกปรก หรือ​สิ่ง​ที่​คล้ายคลึง​กัน​เกาะ​อยู่​บน​กัน​ชน​หลัง​เป็น​จำนวน​มาก จะ​มี​โอกาส​ที่​การ​ทำงาน​จะ​ลด​ประสิทธิภาพ​ลง​หรือไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้เลย ด้วย​เหตุ​นี้ ให้​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​สะอาด​อยู่เสมอ

บันทึก

ให้​ระมัดระวัง​เกี่ยวกับ​ความ​เป็นไป​ได้​ที่​ระบบ​อาจ​ทำงาน​เมื่อ​อยู่​ใน​เครื่อง​ล้าง​รถ​หรือ​อุปกรณ์​ที่​คล้ายกัน ถ้า​ระยะห่าง​จาก​รถ​ของ​กุญแจ​รีโมต​อยู่​ภายใน​ช่วงทำงาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่