การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/ปลด​ล็อค​จาก​ภายในรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​ประตู​และ​ฝา​กระโปรง​หลังจาก​ภายใน​รถ​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​เซ็นทรัล​ล็อค​ที่​ประตูด้านหน้า ตัว​ควบคุม​การล็อค* ที่​ประตู​ด้านหลัง​แต่​ละ​ประตู​จะ​ทำ​การ​ล็อค​ประตู​ด้านหลัง​ด้านนั้นๆ

เซ็นทรัลล็อค

16w17 - P5 - Central locking front door

ปุ่มล็อค/ปลด​ล็อค​พร้อม​ด้วย​ไฟ​แสดง​ใน​ประตูด้านหน้า

กดปุ่ม เพื่อ​ล็อค และ​กดปุ่ม เพื่อ​ปลดล็อค

การ​ปลดล็อค

กดปุ่ม เพื่อ​ปลด​ล็อค​ประตู​ทั้งหมด​และ​ฝา​กระโปรงหลัง

นอกจากนี้ การ​กดปุ่ม ค้าง​ไว้​ยัง​เป็น​การ​เปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อม​กัน​อีกด้วย - ซึ่ง​เรียกว่า การ​เปิดทั้งหมดใช้​เมื่อ​ต้องการ​ระบาย​อากาศ​ใน​รถ​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน เป็นต้น

วิธี​ปลด​ล็อค​วิธีอื่น

16w17 - S/V90 Central locking driver doorhandle

มือ​จับ​สำหรับ​การ​เปิด​ซึ่ง​เป็น​ทางเลือก​อีก​วิธี​หนึ่ง​ใน​การ​ปลด​ล็อค​ประตูด้านหน้า

ดึง​มือ​จับ​สำหรับ​เปิด​ของ​ประตู​ด้านหน้า​ด้าน​ใด​ด้าน​หนึ่ง​แล้วปล่อย

ถ้า​เลือกตัวเลือก Unlock All Doors สำหรับฟังก์ชัน Remote Unlock ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ประตู​ทุก​บาน​จะ​ถูก​ปลด​ล็อคออก ถ้า​เลือกตัวเลือก Driver Door Only เฉพาะ​ประตู​ด้านหน้า​ด้าน​นั้นๆ เท่านั้น​ที่​จะ​ปลด​ล็อค​และ​เปิดออก

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Remote Unlock โปรด​ดู​ในส่วน "การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายนอกรถ"

การล็อค

กดปุ่ม - ประตู​ด้านหน้า​ทั้ง​สอง​ด้าน​จะต้อง​ปิดอยู่

ประตู​ทั้งหมด​และ​ฝา​กระโปรง​หลัง​จะล็อค

การ​กดปุ่ม ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​ปิด​กระจก​ประตู​ทุก​บาน และ​หลังคา​พา​โนรามา* พร้อมกัน

ปุ่มล็อค* ประตูหลัง

16w17 - P5 - Central locking rear door

ปุ่ม​ล็อค​พร้อม​ด้วย​ไฟ​แสดง​ใน​ประตูด้านหลัง

ปุ่ม​ล็อค​ที่​ประตู​หลัง​จะ​ทำ​การ​ล็อค​เพียง​ประตู​บานดังกล่าว

ใน​ปลด​ล็อค​ประตูด้านหลัง:

ดึง​มือ​จับ​ประตู ประตู​ด้านหลัง​จะ​ปลด​ล็อค​และ​เปิดออก

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ล็อคอัตโนมัติ

ประตู​ต่างๆ และ​ฝา​กระโปรง​ท้าย​สามารถล็​อก​ได้​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​รถ​เริ่มเคลื่อนที่

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarLocking/>

เลือก Auto Door Locking


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่