การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/ปลด​ล็อค​จาก​ภายนอกรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การล็อค/ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ภายนอก​รถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล หรือ​โดย​ใช้​มือ​จับ​ประตู​หรือ​ฝา​กระโปรง​หลัง ถ้า​รถ​มี​ระบบ​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry)* ติดตั้งอยู่ ฝา​กระโปรง​หลัง​สามารถ​สั่งงาน​ได้​โดย​ใช้​การ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า* และ/หรือ การ​เคลื่อนเท้า*

การล็อค/การ​ปลดล็อค

16w17 - SPA - Remote Key with buttons

ปุ่ม​บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ใช้​ใน​การล็อค/ปลด​ล็อค​ประตู​ทั้งหมด​และ​ฝา​กระโปรง​หลัง​พร้อม​กันได้

การล็อค

ประตู​คนขับ​จะต้อง​ปิด​อยู่ ขั้นตอน​การ​ล็อค​จึง​จะ​สามารถ​ทำงานได้ ถ้า​ประตู​อื่นๆ หรือ​ฝา​กระโปรง​หลัง​เปิด​อยู่ ระบบ​จะ​ไม่​ทำ​การ​ล็อค​ประตู​เหล่านี้​และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ยัง​ไม่​พร้อมทำงาน* จนกว่า​จะ​ปิด​ประตู​เหล่านี้เสียก่อน ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อน​ของ​สัญญาณเตือน* จะ​พร้อม​ทำงาน​เมื่อ​ปิด​และ​ล็อค​ประตู​ทั้งหมด​และ​ฝา​กระโปรง​หลังแล้ว

บันทึก

ระมัดระวัง​ไม่ให้​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล/Key Tag ถูก​ล็อค​อยู่​ภายในรถ

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล/Key Tag ที่​ถูก​ทิ้ง​ไว้​ใน​รถ​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​เมื่อ​ล็อค​รถ​และ​เปิด​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​โดย​ใช้​กุญแจ​ที่​ถูกต้อง​อีก​ชุดหนึ่ง กุญแจ​ที่​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อีก​ครั้ง​เมื่อ​ปลด​ล็อครถ

คำเตือน

ห้าม​ปล่อย​ให้​ผู้โดยสาร​อยู่​ใน​รถ​โดย​ที่​ไม่ได้​ยกเลิก​ระบบล็​อก​ตาย​ก่อน เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ถูก​ขัง​อยู่​ในรถ

การ​ปลดล็อค

ถ้า​ไม่​สามารถล็อค/ปลด​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล อาจ​เป็นไป​ได้​ว่า​แบตเตอรี่​หมด​ไฟ ใน​กรณี​นี้ ให้​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​ประตู​คนขับ​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้"

บันทึก

ลอง​เข้า​ใกล้​รถ​มาก​ขึ้น​แล้ว​ปลด​ล็อค​อีกครั้ง

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ปลด​ล็อค​แบบ​ควบคุม​จากระยะไกล

ท่าน​สามารถ​เลือก​ขั้นตอน​การ​ล็อค​รูปแบบ​ต่างๆ ได้

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarLockingRemote Unlock/>

เลือกตัวเลือก:

  • Unlock All Doors

- ปลด​ล็อค​ประตู​ทุก​บาน​พร้อมกัน

  • Driver Door Only

- ปลด​ล็อค​ประตูคนขับ การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ทุก​บาน​ทำ​ได้​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ปลด​ล็อค​ที่​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สองครั้ง

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับฟังก์ชัน Remote Unlock ยัง​ส่งผล​ต่อ​การ​ปลด​เซ็นทรัล​ล็อค​โดย​ใช้​มือ​จับ​จาก​ภายใน​รถ​อีกด้วย สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ว่า​การ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายใน​รถ​ได้รับ​ผลกระทบ​อย่างไร โปรด​ดู​ในส่วน "การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายในรถ"

การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ*

ถ้า​รถ​มี​ระบบ​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​ติดตั้งอยู่* เพียง​แค่​มี​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่ใกล้ๆ เช่น ใน​กระเป๋า​เสื้อ​หรือ​กระเป๋า​ถือ​ก็​เพียงพอ​แล้ว ซึ่ง​ทำ​ให้​สามารถ​เปิด​ประตู​ได้​สะดวก​ยิ่งขึ้น​ถ้า​มือ​ของ​ท่าน​ไม่ว่าง สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ช่วง​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ โปรด​ดู​ในส่วน "ช่วง​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล"

พื้นผิว​สำหรับ​รับ​การสัมผัส

ที่​ด้าน​นอก​ของ​มือ​จับ​ประตู​จะ​มี​ร่อง​สำหรับ​การ​ล็อค ในขณะ​ที่​ด้าน​ใน​จะ​มี​พื้นผิว​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​สำหรับ​การ​ปลดล็อค มือ​จับ​ฝา​กระโปรง​หลัง​จะ​มี​แผ่น​กด​ยาง​ซึ่ง​ใช้​สำหรับ​การ​ปลด​ล็อคเท่านั้น

P5-1519- dörrhandtag beröringskänslig yta
ร่อง​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​สำหรับ​การล็อค
ผิวหน้า​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​สำหรับ​การ​ปลดล็อค

บันทึก

สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ จะต้อง​สัมผัส​บริเวณ​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​เพียง​ครั้ง​ละ​หนึ่ง​บริเวณเท่านั้น การ​จับ​มือ​จับ​ในขณะ​ที่​สัมผัส​พื้นผิว​สำหรับ​การ​ล็อค​จะ​ทำ​ให้​เสี่ยง​ต่อ​การ​สั่งงานซ้ำซ้อน ซึ่ง​หมายความ​ว่า​การ​สั่งงาน​ที่​ร้องขอ (ล็อค/ปลดล็อค) จะ​ไม่​มี​การ​ดำเนินการ หรือ​มี​การ​หน่วง​เวลา​การ​ดำเนินการออกไป

16w17 - SPA - S90 - Tailgate pointing out handle

แผ่น​กด​ยาง​บน​ฝา​กระโปรง​หลัง​ใช้​สำหรับ​การ​ปลด​ล็อคเท่านั้น

การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ

ประตู​ด้านข้าง​ทั้งหมด​จะต้อง​ปิด​อยู่​จึง​จะ​สามารถ​ล็อค​รถได้ แต่​ฝา​กระโปรง​หลัง​จะ​สามารถ​เปิด​ได้​เมื่อ​ทำ​การ​ล็อค​โดย​ใช้​มือ​จับ​ประตูด้านข้าง

แตะ​พื้นผิว​ที่​ทำ​เครื่องหมาย​ไว้​ที่​ส่วน​หลัง​ของ​มือ​จับ​ประตู​ภายนอก​รถ​หลังจาก​ที่​ปิด​ประตู​แล้ว หรือ​กด​ปุ่ม​ล็อค​บน​ขอบ​ด้านล่าง​ของ​ฝา​กระโปรง​หลัง​ก่อนที่​จะ​ปิด​ฝา​กระโปรงหลัง

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​ที่​กระจก​หน้า​จะ​เริ่ม​กะพริบ​เพื่อ​ระบุ​ว่า​รถ​ล็อคอยู่

เพื่อ​ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​และ​หลังคา​แบบ​พา​โนรามา*พร้อมกัน - วาง​นิ้ว​บน​ร่อง​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​บน​ด้าน​นอก​ของ​มือ​จับ​ประตู​จนกระทั่ง​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​และ​หลังคา​แบบ​พา​โนรามา*ปิด

การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ

จับ​มือ​จับ​ประตู​หรือ​กด​ที่​แผ่น​กด​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ฝา​กระโปรง​หลัง​เพื่อ​ปลด​ล็อครถ

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​ที่​กระจก​หน้า​จะ​ดับ​ลง​เพื่อ​ยืนยัน​ว่า​ได้​ปลด​ล็อค​รถแล้ว - เปิด​ประตู​หรือ​ฝา​กระโปรง​หลังตามปกติ

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ

ท่าน​สามารถ​เลือก​ขั้นตอน​การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​รูปแบบ​ต่างๆ ได้

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

แตะที่ My CarLockingKeyless Unlock

เลือกตัวเลือก:

  • All Doors

- ปลด​ล็อค​ประตู​ทุก​บาน​พร้อมกัน

  • Single Door

- ปลด​ล็อค​ประตู​ที่เลือก

การ​ล็อค​ซ้ำอัตโนมัติ

ถ้า​ไม่​มี​การ​เปิด​ประตู​บาน​ใด​บาน​หนึ่ง​หรือ​ฝา​กระโปรง​หลัง​ภายใน​สอง​นาที​หลังจาก​ปลด​ล็อค ประตู​ทุก​บาน​และ​ฝา​กระโปรง​หลัง​จะ​ล็อค​อีก​ครั้ง​โดยอัตโนมัติ การ​ทำงาน​นี้​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ใน​กรณี​ที่​ท่าน​ปลด​ล็อค​รถ​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ

การ​ปลด​ล็อคด้วย Volvo On Call

การ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้แอพ Volvo On Call*

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "แอพ Volvo On Call"


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่