การล็อก/การปลดล็อก

ล็อค​ป้องกันเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ โดย​จะ​มี​การ​ล็อค​แบบไฟฟ้า * และ​แบบ​แมนนวล

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​แบบไฟฟ้า*

ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​แบบ​ไฟฟ้า​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ได้​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์​กุญแจ​ทุก​ตำแหน่ง​ที่​เกิน​กว่าตำแหน่ง 0 การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​สามารถ​ทำ​ได้​ภายใน​เวลา​ไม่เกิน 2 นาที หลังจาก​ดับ​เครื่องยนต์ โดย​ที่​ไม่​มี​การ​เปิด​ประตูใดๆ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ"

P5-1507 Door switch electric child lock

ปุ่ม​สำหรับ​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​แบบไฟฟ้า

สตาร์ต​เครื่องยนต์ หรือ​เลือก​ตำแหน่ง​สวิตช์​กุญแจ​ที่​สูงกว่า 0

กด​ปุ่ม​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้านคนขับ

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดงข้อความ Rear child lockActivated และ​ไฟ​ภายใน​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น - ตัว​ล็อคทำงาน

เมื่อ​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​ไฟฟ้าทำงาน:

  • กระจก​จะ​สามารถ​เปิด​ได้​ด้วย​ปุ่ม​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้าน​คนขับเท่านั้น
  • ประตู​จะ​ไม่​สามารถ​เปิด​จาก​ภายในได้

ใน​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ตัวล็อค:

กด​ปุ่ม​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้านคนขับ

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดงข้อความ Rear child lockDeactivated และ​ไฟ​ภายใน​ปุ่ม​จะ​ดับลง - ตัว​ล็อค​ถูก​การ​ยกเลิก​การทำงาน

การ​ตั้ง​ค่า​ปัจจุบัน​จะ​ถูก​บันทึก​เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์ หาก​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​ถูก​เปิด​การ​ทำงาน​เมื่อ​เครื่องยนต์​ดับ การ​ทำงาน​จะ​ยังคง​ทำงาน​อยู่​ในขณะ​ที่​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ใน​ครั้งต่อไป

สัญลักษณ์

ข้อความ

ความหมาย

P5-15w19 - Childlock ON

Rear child lock Activated

ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​เปิดทำงาน

P5-15w19 - Childlock OFF

Rear child lock Deactivated

ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​ปิดทำงาน

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​แบบ​แมนนวล

P5-1507 Door with manual child lock with key blade

มี​ล็อค​ป้องกันเด็ก อย่า​สับสน​กับ​การ​ล็อค​ประตู​ด้วยมือ

ใช้​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​การ​หมุนปุ่ม สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอดได้"

ประตู​จะ​ถูก​ปิด​กั้น​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​จาก​ภายในได้
ประตู​สามารถ​เปิด​ได้​จาก​ทั้ง​ภายนอก​และภายใน

บันทึก

  • ปุ่ม​ควบคุม​ของ​ประตู​จะ​เป็น​การ​ป้องกัน​ประตู​บาน​ดังกล่าว​เพียง​อย่าง​เดียว ไม่ใช่​ประตู​หลัง​ทั้ง​สอง​บาน​พร้อมกัน
  • รถ​ที่​มีล็​อก​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​ไม่​มีล็​อก​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​ปรับ​ด้วยตนเอง

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่