การล็อก/การปลดล็อก

ล็อคพวงมาลัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​บางกรณี (เช่น เมื่อ​รถ​ถูก​ขโมย​ไป เป็นต้น) ล็อค​พวงมาลัย​จะ​ทำ​ให้​การ​บังคับ​เลี้ยว​ทำ​ได้ยาก ท่าน​อาจ​ได้​ยิน​เสียง​กลไก​การ​ทำงาน​ในขณะ​ที่​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อคพวงมาลัย

การ​สั่งงาน​ตัว​ล็อคพวงมาลัย

ตัว​ล็อค​พวงมาลัย​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ล็อค​รถ​จาก​ภายนอก​รถ และ​ดับ​เครื่องยนต์แล้ว ถ้า​ปลด​ล็อค​รถยนต์​ทิ้ง​ไว้ ล็อค​พวงมาลัย​จะ​ทำ​การ​ล็อค​โดย​อัตโนมัติ​หลัง​เวลา​ผ่าน​ไปชั่วขณะ

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ล็อคพวงมาลัย

ล็อค​พวงมาลัย​จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ​จากภายนอก ใน​กรณี​ที่​ไม่​มี​การ​ล็อค​รถ ถ้า​มี​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่​ภายใน​ห้อง​โดยสาร และ​มี​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​โดย​การ​หมุน​ปุ่ม​สตาร์ต​ไป​ที่ตำแหน่ง START ก็​เพียงพอ​สำหรับ​การ​ปลด​ล็อค​ตัว​ล็อคพวงมาลัย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่