ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

3 ผลลัพธ์

การ​เปิด​ใช้งาน/การ​เปิด​ใช้​งาน​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ​ของ​สัญญาณเตือน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปิด​สัญญาณ​เตือน​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ไม่ให้​ท่าน​ออก​จาก​รถ​โดย​ปิด​สัญญาณ​เตือน​ไว้​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ

สัญญาณเตือน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญญาณ​เตือน​จะ​ทำ​การ​เตือน เช่น ใน​กรณี​ที่​มี​การ​บุก​รุก​เข้า​ไป​ใน​รถ เป็นต้น

การ​ปิด​ระบบ​สัญญาณเตือน* โดย​ไม่​มี​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​สามารถ​ทำงานได้

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​สามารถ​ปลด​ล็อค​และ​ปิด​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​แม้ว่า​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​ไม่​ทำงาน ตัวอย่างเช่น หาก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลเสีย