ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

13 ผลลัพธ์

จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​รถ​และ​การ​ขับขี่

เมนู​แอพพลิเคชั่น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

เมนูแอพพลิเคชั่น (เมนูแอพ) บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ทำ​ให้​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​ที่​ใช้​บ่อย​ที่สุด​สำหรับ​แอ​พบาง​แอ​พได้อย่างรวดเร็ว

ข้อความ​จะ​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ที่​มี​อยู่​ใน​บทความ​นี้​จะ​แสดง​ไว้​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

นาฬิกา

นาฬิกา​จะ​แสดง​ขึ้น​ทั้ง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

เกจ​วัด​อุณหภูมิภายนอก

เกจ​วัด​อุณหภูมิ​ภายนอก​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​ใช้​เมนู​แอพพลิเคชั่น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​ใช้​งาน​เมนูแอพพลิเคชั่น (เมนูแอพ) บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

การ​จัดการ​ข้อความ​ที่​บันทึก​จาก​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ไม่​ว่า​ข้อความ​จะ​ถูก​บันทึก​จาก​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​หรือ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ก็​ตาม การ​จัดการ​ข้อความ​จะ​ทำ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ตั้ง​ค่า​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​เมนู​แอพพลิเคชั่น​ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ​ในเมนู Settings ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​แสดงผล​ต่างๆ ใช้​ใน​การ​แจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​ที่​สั่งงาน ว่า​ระบบ​นั้นๆ กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​มีข้อผิดพลาด/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​สามารถ​แสดง​ข้อความ​ต่างๆ เพื่อ​แจ้ง​หรือ​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ ได้

สัญลักษณ์​เตือน​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​เตือน​จะแจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยว​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​สำคัญ​ที่​กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​แจ้ง​ให้​ทราบ​ว่า​มี​ข้อผิดพลาดร้ายแรง/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

ข้อตกลง​การ​อนุญาต​ใช้​สิทธิ​สำหรับ​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ใบอนุญาต​คือ ข้อตกลง​สำหรับ​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง ข้อความ​ต่อไปนี้​คือ​ข้อตกลง​ของ​วอล​โว่​กับผู้ผลิต/ผู้พัฒนา และ​จะ​เป็นภาษาอังกฤษ

การ​จัดการ​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​จัดการ​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ทำ​ได้​โดย​ใช้​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บน​พวงมาลัย และ​ใน​มุมมอง​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง