จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​ใช้​เมนู​แอพพลิเคชั่น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ใช้​งาน​เมนูแอพพลิเคชั่น (เมนูแอพ) บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

P5-1507–I+C–App menu and right steering wheel switch

เมนู​แอพ​และ​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

เปิด/ปิด
ซ้าย/ขวา
ขึ้น/ลง
ยืนยัน

การเปิด/การ​ปิด​เมนูแอพ

กด​ที่ เปิด/ปิด (1)

(ไม่​สามารถ​เปิด​เมนู​แอพ​ได้​ในขณะ​ที่​มี​ข้อความ​ที่​ไม่​ทราบ​ใน​จอแสดงผล​ข้อมูลคนขับ ต้อง​ทำ​การ​ยืนยัน​ข้อความ​ก่อน​จึง​จะ​เปิด​เมนู​แอพได้)

เมนู​แอพเปิด/ปิด

เมนู​แอพ​จะ​ปิด​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​ที่​ไม่​มี​การ​ใช้​งาน​ใดๆ เป็น​เวลา​ช่วงหนึ่ง หรือ​หลังจาก​เลือก​ตัวเลือก​บางตัวเลือก

การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ และ​การ​เลือก​ใน​เมนูแอพ

ไป​ยัง​แอพ​ต่างๆ ที่​พร้อม​ใช้​งาน​โดย​การ​แตะ​ทาง​ด้านซ้าย​หรือด้านขวา (2)

ฟังก์ชัน​ของ​แอ​พก่อนหน้า/แอพ​ถัดไป​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​เมนูแอพ

เรียกดู​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ของ​แอพ​ที่​เลือก​โดย​การ​แตะ​ขึ้น​หรือลง (3)

ยืนยัน​หรือ​เน้น​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือก​หนึ่ง​ของ​ฟังก์ชัน​โดย​การ​กดยืนยัน (4)

ฟังก์ชัน​จะ​ทำงาน และ​สำหรับ​ตัวเลือก​บาง​ตัวเลือก เมนู​แอพ​จะ​ปิดลง

ถ้า​เปิด​เมนู​แอ​พขึ้น​อีก​ครั้ง เมนู​จะ​เปิด​ขึ้น​ถัด​จาก​ฟังก์ชัน​ของ​แอพ​ที่​เลือกล่าสุด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่