เบาะ​นั่งด้านหลัง

การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่งด้านหลัง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​แบ่ง​ออกเป็น​สองส่วน สอง​ส่วน​นี้​สามารถ​ลด​ระดับ​ไป​ทางด้านหน้า​แยกกันได้

คำเตือน

การ​ปรับ​ที่​นั่ง​และ​ยึด​เข้า​ที่​ก่อน​ขับรถ ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เมื่อ​ปรับ​ที่นั่ง การ​ปรับ​ที่​ไม่​มี​การ​ควบคุม​หรือไม่​ระมัดระวัง​อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​บาดเจ็บ​จาก​การ​หนีบได้

สำคัญ

ต้อง​ไม่​มี​วัตถุ​ใดๆ วาง​อยู่​บน​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​ในขณะ​ที่​กำลัง​พับ​พนัก​พิง​หลังลง และ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะต้อง​ไม่​ถูก​คาดอยู่ มิฉะนั้น มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​ทำ​ให้​วัสดุ​หุ้ม​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​เสียหายได้

สำคัญ

ก่อนที่​จะ​ลด​ระดับ​ที่​นั่ง​ลง จะต้อง​ลด​ระดับ​เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​แบบ​รวม​ในตัว* บน​ที่​นั่ง​ตัว​นอก​ลงเสียก่อน

ก่อนที่​จะ​ลด​ระดับ​ที่​นั่ง จะต้อง​ยก​ที่​วางแขน* สำหรับ​ที่​นั่ง​ตรง​กลาง​ขึ้นก่อน

ถ้า​รถ​มี​การ​ล็อค​ส่วนตัว จะต้อง​ปิด​ประตู​ท้าย​ก่อนที่​จะ​ลด​ระดับ​ที่​นั่งลง

บันทึก

อาจ​จำเป็นต้อง​ดัน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ไป​ข้างหน้า และ/หรือ ปรับ​พนัก​พิง​ขึ้น​ด้านบน เพื่อให้​สามารถ​พับ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ไป​ทางด้านหน้า​จน​สุดได้

การ​ลด​ระดับ​พนักพิง

P5-1617-S90-Back seat- Buttons for folding seat

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ผู้โดยสาร​หรือ​สิ่งของ​ใดๆ อยู่​บน​ที่​นั่งด้านหลัง

ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตรง​กลาง​ใน​แบบ​แมนนวล

กด​ปุ่ม​ค้างไว้ ปุ่ม​จะ​อยู่​บน​ชั้น​วาง​ของ​ที่​ทางด้านซ้าย​ของรถ

ที่​นั่ง​จะ​ถูก​ปลด​ออก​จาก​ตัว​ล็อค​แต่​ยังคง​อยู่​ใน​ตำแหน่งเดิม พนัก​พิง​ศีรษะ​จะ​ลด​ระดับ​ลง​โดยอัตโนมัติ

ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ลง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​แนวนอน​ใน​แบบ​แมนนวล

ใน​การ​พับ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง รถ​จะต้อง​จอด​อยู่​กับ​ที่ และ​ประตู​ด้านหลัง​ต้อง​เปิด​อยู่​อย่าง​น้อย​หนึ่งประตู

การ​ยก​พนัก​พิงขึ้น

การ​ยก​พนัก​พิง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ตั้ง​ฉาก​จะ​ทำ​ใน​แบบ​แมนนวล:

เลื่อน​พนัก​พิงขึ้น/ลง​ใน​แบบ​แมนนวล

เลื่อน​พนัก​พิง​หลัง​จนกระทั่ง​เข้า​กับ​ตัวล็อค

พนัก​พิง​ศีรษะ​จะ​ยกระดับ​ขึ้น​ใน​แบบ​แมนนวล

ถ้า​จำเป็น ให้​ยก​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตรง​กลางขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่