ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

การ​จดจำเสียง

7 ผลลัพธ์

video

การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ของโทรศัพท์

คำสั่ง​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เช่น เพื่อ​โทร​หา​ผู้ติดต่อ​, โทร​ไป​ยัง​หมายเลข หรือ​เพื่อ​ฟัง​การ​อ่าน​ออก​เสียงข้อความ

video

การ​ใช้​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

คำแนะนำ​พื้นฐาน​สำหรับ​การ​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

video

การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​และ​ระบบ​นำ​ทาง​ด้วย​แผนที่

คำสั่ง​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ของ​ระบบ​นำ​ทาง เช่น ตั้ง​จุดหมาย​ปลายทาง หรือ​หยุด​การ​แนะนำ​เส้นทางชั่วคราว

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ระบบ​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ได้​หลาย​ค่าด้วยกัน

video

การ​ควบคุม​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​สำหรับ​วิทยุ​และสื่อข้อมูล

คำสั่ง​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​สำหรับ​วิทยุ​และ​เครื่อง​เล่นสื่อข้อมูล

การ​จดจำเสียง

ระบบ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ทำ​ให้​คนขับ​สามารถ​ใช้​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ใน​การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ใน​เครื่อง​เล่นสื่อข้อมูล​, โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth, ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ และ​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​วอลโว่* ได้

video

การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

คำสั่ง​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ เช่น เพื่อ​เปลี่ยนอุณหภูมิ​, สั่งงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง หรือ​เปลี่ยน​ระดับ​พัด​ลม เป็นต้น