การ​จดจำเสียง

การ​ใช้​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คำแนะนำ​พื้นฐาน​สำหรับ​การ​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

Video thumbnail
P5–1507–Voice control symbol

กด​ปุ่ม​บน​พวงมาลัย​สำหรับ​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง เพื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ระบบ และ​เริ่มต้น​การ​ตอบ​โต้​ด้วย​คำสั่งเสียง

โปรด​ระลึก​ถึง​สิ่ง​ต่อไปนี้​อยู่​เสมอ​ใน​ระหว่าง​การโต้ตอบ:

 • สำหรับคำสั่ง - พูด​หลังจาก​เสียง​โทน โดย​ใช้​เสียง​และ​จังหวะ​พูดตามปกติ
 • ห้าม​พูด​ในขณะ​ที่​ระบบ​ตอบกลับ (ระบบ​จะ​ไม่​เข้าใจ​คำสั่ง​ที่​ท่าน​พูด​ใน​ระหว่างนี้)
 • ป้องกัน​ไม่ให้​มี​เสียง​รบกวน​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​โดย​การ​ปิดประตู​, กระจก และซันรูฟ

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:

 • โดย​การพูด "Cancel"
 • โดย​การ​กด​ปุ่ม​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​บน​พวงมาลัย​ค้างไว้

ใน​การ​ทำ​ให้​การ​โต้ตอบ​รวดเร็ว​ยิ่งขึ้น​และ​ข้าม​การ​แจ้ง​ของ​ระบบ ให้​กด​ปุ่ม​สำหรับ​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง บน​พวงมาลัย​ในขณะ​ที่​เสียง​ของ​ระบบ​กำลัง​พูด​อยู่ แล้ว​พูด​คำสั่งถัดไป

ตัวอย่าง​ของ​การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

แตะที่ , แล้ว​พูดว่า “Call [Forename] (ชื่อแรก)[Surname] (ชื่อสกุล)[number category] (หมวดหมายเลข)" — โทร​หา​ผู้​ติดต่อ​ที่​เลือก​จาก​สมุด​โทรศัพท์ ถ้า​ผู้​ติดต่อ​มี​หมายเลข​โทรศัพท์​มากกว่า​หนึ่งหมายเลข (เช่น บ้าน​, โทรศัพท์มือถือ​, ที่ทำงาน) เช่น:

กด , แล้ว​พูดว่า "Call Robin (โรบิน)Smith (สมิธ)Mobile (โทรศัพท์มือถือ)"

คำสั่ง/วลี

ท่าน​สามารถ​ใช้​คำสั่ง​ต่อไปนี้​ได้ตลอดเวลา:

 • "Repeat" - พูด​คำแนะนำ​ล่าสุด​ใน​การ​โต้ตอบ​ที่​กำลัง​ดำเนิน​อยู่​ซ้ำ​อีกครั้ง
 • "Cancel" - หยุด​การโต้ตอบ
 • "Help" - เริ่ม​การ​โต้ตอบ​เกี่ยวกับวิธีใช้ ระบบ​จะ​ตอบ​ด้วย​คำสั่ง​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​สถานการณ์​ในขณะนั้น​, คำ​ขอ หรือตัวอย่าง

คำสั่ง​สำหรับ​ฟังก์ชัน​แต่​ละ​ฟังก์ชัน​จะ​อธิบาย​ไว้​ใน​ส่วน​ที่​เกี่ยวข้อง เช่น การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ของ​โทรศัพท์ เป็นต้น

ตัวเลข

คำสั่ง​ตัวเลข​จะ​ระบุ​แตกต่าง​กัน​ขึ้นอยู่​กับ​ฟังก์ชัน​ที่​จะควบคุม:

 • ท่าน​ต้องพูดหมายเลข​โทรศัพท์​และรหัสไปรษณีย์แยกกัน​ที​ละ​หมายเลข เช่น ศูนย์ สาม หนึ่ง สอง สอง สี่ สี่ สาม (03122443)
 • ท่าน​สามารถพูดหมายเลขบ้านแยกกัน​หรือ​เป็น​กลุ่ม​ได้ เช่น สอง สอง หรือ​ยี่สิบสอง (22) สำหรับ​ภาษาอังกฤษ​และ​ภาษาดัชต์ ท่าน​สามารถ​สามารถ​พูด​กลุ่ม​ตัวเลข​ต่างๆ ได้​เป็น​ลำดับ เช่น ยี่สิบ​สอง ยี่สิบสอง (22 22) สำหรับ​ภาษาอังกฤษ ท่าน​สามารถ​ใช้​เลข​เบิ้ล​หรือ​เลข​ตอง​ได้ เช่น เบิ้ลศูนย์ (00) หมายเลข​สามารถ​ป้อน​ได้ในช่วง 0-2300
 • ท่าน​สามารถพูดความถี่ใน​รูปแบบ​เก้า​สิบ​แปด​จุดแปด (98.8) หนึ่ง​ร้อย​และ​สี่​จุด​สอง หรือ​ร้อย​สี่​จุดสอง (104.2) ได้

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่