การ​จดจำเสียง

การ​จดจำเสียง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ทำ​ให้​คนขับ​สามารถ​ใช้​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ใน​การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ใน​เครื่อง​เล่นสื่อข้อมูล​, โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth, ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ และ​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​วอลโว่* ได้

คำสั่ง​เสียง​ช่วย​ให้​มี​ความ​สะดวกสบาย​มาก​ขึ้น และ​ช่วย​หลีกเลี่ยง​การ​รบกวน​สมาธิ​ของ​คนขับ ซึ่ง​ทำ​ให้​คนขับ​จด​จ่อ​อยู่​กับ​การ​ขับ​ขี่ และ​ให้​ความ​สนใจ​กับ​สภาพ​ถนน​และ​การจราจร​ได้​อย่างเต็มที่

คำเตือน

ผู้​ขับ​ต้อง​รับผิดชอบ​ทุก​อย่าง​ในขณะ​ขับ​รถ​เพื่อให้​มี​ความ​ปลอดภัย​และ​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​จราจร​อยู่เสมอ

P5–1507–Speech-overview

ไมโครโฟน​ของ​ระบบ​ควบคุม​ด้วยเสียง

การ​ควบคุม​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​จะ​อยู่​ใน​รูปแบบ​ของ​การ​สนทนา​โดย​อาศัย​คำสั่ง​เสียง​จาก​ผู้ใช้​และ​เสียง​ตอบ​จากระบบ ระบบ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ใช้​ไมโครโฟน​ตัว​เดียวกัน​กับ​ระบบ​แฮนด์ฟรี Bluetooth และ​ระบบ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​จะ​ตอบ​รับ​โดย​ผ่าน​ทาง​ลำโพง​ของรถ ใน​บาง​กรณี จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับด้วย การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​เหล่านี้​ทำ​ได้​โดย​ใช้​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​ของ​พวงมาลัย ส่วน​การ​ตั้ง​ค่า​จะ​ทำ​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​อัพเดตระบบ

ระบบ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​จะ​มี​การ​พัฒนา​อย่างต่อเนื่อง ดาวน์​โหลด​การ​อัพเดต​เพื่อ​ประสิทธิภาพ​ที่​ดี​ที่สุด โปรด​ดูที่ support.volvocars.com


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่