ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

การ​ตั้ง​ค่า​และ​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

11 ผลลัพธ์

การ​เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับแอพ

แอ​พของ​รถ​ทั้งหมด​จะ​แสดง​อยู่​ใน​มุมมองแอพ การ​ตั้ง​ค่า​แอพ​ที่​เชื่อมโยง​กับ​ฟังก์ชัน​ที่​ฝัง​มา​กับ​รถ​สามารถ​เปลี่ยนแปลง​ได้​จาก​มุมมอง​ด้านบน​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​ระบบ​ใน​มุมมอง​การ​ตั้งค่า

หมวด System ใน​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่า​จะ​รวบรวม​การ​ตั้ง​ค่า​ทั่วไป​และ​ข้อมูล​ต่างๆ สำหรับ​ระบบ​ของ​รถ เช่น ภาษา​และ​หน่วย เป็นต้น

การ​เลือก​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ล่าสุด​ที่​ใช้​จะ​เป็น​โปร​ไฟล์​ที่​ระบบ​เลือกใช้​เมื่อ​ปลด​ล็อครถ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยนไป​ใช้​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​อื่น​ได้​หลังจาก​ที่​ปลด​ล็อค​รถแล้ว

โปร​ไฟล์​ของคนขับ

การ​ตั้ง​ค่า​จำนวน​มาก​ใน​รถ​จะ​สามารถ​ปรับ​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​คนขับ​แต่​ละ​คน และ​บันทึก​ไว้​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​หนึ่ง​โปร​ไฟล์​หรือ​หลาย​โปร​ไฟล์ได้

เชื่อมโยง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

ท่าน​สามารถ​เชื่อมโยง​กุญแจ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับได้ จากนั้น​ทุก​ครั้ง​ที่​มี​การ​ใช้​รถ​ด้วย​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ดอก​นั้น โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​รวมทั้ง​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ จะ​ถูก​เลือก​โดยอัตโนมัติ

หมวด​ต่างๆ ใน​มุมมอง​การ​ตั้งค่า

มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่า​มี​หมวด​หลัก​และ​หมวด​ย่อย​จำนวน​หนึ่ง ซึ่ง​เก็บ​รวบรวม​การ​ตั้ง​ค่า​และ​ข้อมูล​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​รถไว้

มุมมอง​การ​ตั้งค่า

การจัดการ Settings และ​ข้อมูล​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​หลาย​อย่าง​ของ​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​รี​เซ็ต​ข้อมูล​ผู้ใช้​สำหรับ​การ​เปลี่ยนเจ้าของ

เมื่อ​เปลี่ยน​เจ้าของ ควร​ตั้ง​ค่า​ข้อมูล​ของ​ผู้ใช้​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​ระบบ​ให้​กลับไป​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​จากโรงงาน

การนำเข้า/การ​ส่งออก​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับจาก/ไปยัง USB

การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว​ที่​บันทึก​ไว้​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​จะ​สามารถส่งออก/นำเข้า​ไป​ยัง​รถ​คัน​อื่น​ได้​โดยใช้ USB

การ​รี​เซ็ต​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​มุมมอง​การ​ตั้งค่า

ท่าน​สามารถ​รี​เซ็ต​การ​ตั้ง​ค่า​ทั้งหมด​ที่​มี​การ​ปรับเปลี่ยน​ใน​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่า กลับไป​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​เริ่มต้น​พร้อม​กัน​ใน​คราว​เดียวได้

การ​แก้ไข​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​ชื่อ​ของ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ต่างๆ ที่​ใช้​ใน​รถได้