ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

สัญลักษณ์​และข้อความ

16 ผลลัพธ์

ข้อความ​จะ​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ที่​มี​อยู่​ใน​บทความ​นี้​จะ​แสดง​ไว้​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

ข้อความ​ของ​ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด*

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ Park Assist Pilot – PAP สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​สามารถ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​จัดการ​ข้อความ​ที่​บันทึก​จาก​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ไม่​ว่า​ข้อความ​จะ​ถูก​บันทึก​จาก​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​หรือ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ก็​ตาม การ​จัดการ​ข้อความ​จะ​ทำ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control - ACC) จำนวน​หนึ่ง​จะ​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ/หรือ จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า* ได้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอกถนน

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอกถนน Run-off Mitigation จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะจอด*

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะ​จอด​จำนวน​หนึ่ง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

สัญลักษณ์​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ภาพรวม​ของ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​แสดงผล​ต่างๆ ใช้​ใน​การ​แจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​ที่​สั่งงาน ว่า​ระบบ​นั้นๆ กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​มีข้อผิดพลาด/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

ข้อความของ Blind Spot Information* และ Cross Traffic Alert*

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ Blind Spot Information (BLIS) และ Cross Traffic Alert (CTA) สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

ข้อความของ City Safety

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ City Safety สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​สามารถ​แสดง​ข้อความ​ต่างๆ เพื่อ​แจ้ง​หรือ​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ ได้

สัญลักษณ์​เตือน​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​เตือน​จะแจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยว​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​สำคัญ​ที่​กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​แจ้ง​ให้​ทราบ​ว่า​มี​ข้อผิดพลาดร้ายแรง/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

สัญลักษณ์​และ​ข้อความสำหรับ Pilot Assist*

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้องกับ Pilot Assist จำนวน​หนึ่ง​จะ​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ/หรือ จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า* ได้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control -ESC) จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​จัดการ​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​จัดการ​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ทำ​ได้​โดย​ใช้​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บน​พวงมาลัย และ​ใน​มุมมอง​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง