ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ตัว​ควบคุม​กระจกประตู​, แผ่น​กระจก และ​กระจกเงา

10 ผลลัพธ์

ตัว​ฉีด​น้ำ​ล้าง​กระจก​บัง​ลม​และ​ไฟหน้า

ระบบ​ล้าง​กระจก​หน้า​และ​ระบบ​ล้าง​ไฟ​หน้า​ทำ​หน้าที่​ใน​การ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจก​หน้า​และ​ไฟหน้า การล้าง/การ​ปัด​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​ใช้​คัน​สวิตช์​ทางด้านขวา

การ​ปรับ​กระจก​มองข้าง

ตำแหน่ง​ของ​กระจก​มอง​ข้าง​สามารถ​ปรับ​ได้​โดย​ใช้​คัน​ควบคุม​ใน​แผง​ควบคุม​ที่​ประตูคนขับ

การ​ใช้​ม่าน​บังแดด*

ม่าน​บัง​แดด​จะ​รวมอยู่​ใน​ประตู​ด้านหลัง​แต่​ละด้าน ที่​หิ้ง​บน​กระจก​หลัง​จะ​มี​ม่าน​บัง​แดด​รวมอยู่ด้วย

การ​ใช้​งาน​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจกหน้า

ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​ทำ​หน้าที่​ใน​การ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจกหน้า การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ สำหรับ​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​คัน​สวิตช์​ทาง​ด้านขวา​ของพวงมาลัย

การ​ใช้​งานซันรูฟ*

เมื่อ​สั่งงาน​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ที่​หลังคา ซัน​รูฟ​จะ​เปิด​ออก​ตาม​แนวนอน​ไป​ที่​ตำแหน่ง​แบบ​สะดวกสบายก่อน ใน​ตำแหน่ง​การ​ระบาย​อากาศ ขอบ​ด้านหลัง​ของซัน​รูฟ​จะยกขึ้น

กระจก​มองหลัง

ท่าน​สามารถ​ตัด​แสง​สะท้อน​ของ​กระจก​มอง​หลัง​ภายใน​รถ​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ซึ่ง​อยู่​ที่​ขอบ​ด้านล่าง​ของกระจก หรือ​จะ​ใช้​การ​ตัด​แสง​สะท้อน​โดย​อัตโนมัติ​ก็​ได้เช่นกัน

การ​ใช้​งาน​กระจกไฟฟ้า

ท่าน​สามารถ​ใช้​แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​คนขับ​ใน​การ​สั่งงาน​กระจก​ไฟฟ้า​ทั้งหมดได้ - แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​อื่นๆ จะ​สั่งงาน​ได้​เฉพาะ​กระจก​ไฟฟ้า​ของ​ประตู​นั้นๆ เท่านั้น

ซันรูฟ*

ซัน​รูฟ​สามารถ​เปิด​ใน​แนวตั้ง​ได้​ที่​บริเวณ​ขอบด้านหลัง (ตำแหน่ง​ระบายอากาศ) หรือ​ในแนวนอน (ตำแหน่งเปิด) ที่​บัง​แดด​ด้าน​ใน​ของซัน​รูฟ​จะ​ปิด​แบบ​แมนนวล ซัน​รูฟ​จะ​มี​แผ่น​กันลม

กระจกไฟฟ้า

ท่าน​สามารถ​ใช้​แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​คนขับ​ใน​การ​สั่งงาน​กระจก​ไฟฟ้า​ทั้งหมดได้ - แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​อื่นๆ จะ​สั่งงาน​ได้​เฉพาะ​กระจก​ไฟฟ้า​ของ​ประตู​นั้นๆ เท่านั้น

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน

เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​จะ​กระตุ้น​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บัง​ลม​โดย​อัตโนมัติ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ปริมาณ​น้ำ​ที่​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​ได้​บน​กระจก​บังลม เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​สามารถ​ปรับตั้ง​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​ด้านขวามือ