เครื่อง​เล่นสื่อ

Apple CarPlay*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Apple CarPlay นำเสนอ​ตัวเลือก​ใน​การ​ฟังเพลง​, ใช้สายโทรศัพท์​, รับ​การ​แนะนำเส้นทาง​, ส่ง/รับ​ข้อความ และใช้ Siri ได้​โดย​ไม่​รบกวน​สมาธิ​ใน​การ​ขับ​ขี่​ของท่าน Apple CarPlay สามารถ​ใช้​งาน​ได้​กับ​อุปกรณ์​บางอย่างของ Apple

P5-1617-Media-Apple CarPlay

ถ้า​รถ​ไม่มี Apple CarPlay ติดตั้ง​อยู่ ท่าน​สามารถ​ติดตั้ง​เพิ่ม​ใน​ภายหลังได้ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​เพื่อ​ทำ​การติดตั้ง Apple CarPlay

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​แอ​พที่รองรับ​และ​โทรศัพท์​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​มี​อยู่​ใน​เว็บไซต์ของ Apple: www.apple.com/ios/carplay/ การ​ใช้​แอพ​ที่​ไม่​สามารถ​ใช้​ร่วมกัน​ได้กับ Apple CarPlay อาจ​หมายความ​ว่า ใน​บางครั้ง​จะ​มี​การ​ตัด​การ​เชื่อมต่อระหว่าง iPhone กับ​รถออก โปรด​ทราบว่า Volvo จะ​ไม่​รับผิดชอบ​ต่อ​เนื้อหาใน Apple CarPlay

เมื่อ​ใช้​การ​นำ​ทาง​บน​แผน​ที่ผ่าน Apple CarPlay จะ​ไม่​มี​การ​แนะนำ​เส้นทาง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​หรือ​บน​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า แต่​จะ​มี​อยู่​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลางเท่านั้น

แอพ Apple CarPlay สามารถ​ควบคุม​ได้​จาก​จอแสดงผลส่วนกลาง​, โทรศัพท์มือถือ หรือ​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย (สำหรับ​บาง​ฟังก์ชั่นเท่านั้น) นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ควบคุม​แอ​พด้วย​เสียง​โดยใช้ Siri ได้​อีกด้วย การ​กดปุ่ม บน​พวงมาลัย​ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​เริ่ม​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​โดยใช้ Siri และ​การ​กด​สั้นๆ จะ​เป็น​การ​สั่งงาน​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ของรถ ถ้า Siri หยุด​การ​ทำงาน​เร็ว​เกินไป ให้​กด​ปุ่ม​บนพวงมาลัย ค้างไว้

การใช้ Apple Car Play จะ​มี​ข้อกำหนดดังต่อไปนี้: Apple CarPlay เป็น​บริการ​ที่​จัด​ให้โดย Apple Inc. ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​สำหรับผู้ใช้บริการ Volvo Cars ไม่​รับผิดชอบต่อ Apple CarPlay หรือ​ฟังก์ชัน​การทำงาน/แอพพลิเคชั่น​ของ​บริการ​นี้ เมื่อใช้ Apple CarPlay ข้อมูล​บางอย่าง​จาก​รถ​ของท่าน (รวมถึง​ตำแหน่ง​ของรถ) จะ​ถูก​ส่งไปยัง iPhone ของท่าน ตาม​เงื่อนไขของ Volvo Cars ท่าน​จะ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​แต่​เพียง​ผู้​เดียว​ต่อ​การ​ใช้งาน Apple CarPlay ด้วย​ตัว​ท่าน​เอง​หรือ​โดยผู้อื่น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่