เครื่อง​เล่นสื่อ

เครื่อง​เล่นซีดี*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูล​สามารถ​เล่น​แผ่น​ซีดี​ที่​มี​ไฟล์​เพลงได้ โปรด​ดู​ข้อกำหนด​ทาง​เทคนิค​สำหรับ​รูปแบบ​ที่รองรับ

P5–1507–CD player
ช่อง​ใส่​และ​นำ​แผ่นดิสก์​ออก​จากเครื่อง
ปุ่ม​นำ​แผ่นออก

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่