เครื่อง​เล่นสื่อ

Gracenote®

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Gracenote จะ​ระบุ​ศิลปิน อัลบั้ม ชื่อ​เพลง และ​รูปภาพ​ที่​เกี่ยวข้อง ซึ่ง​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​ระหว่าง​ที่​เล่น​เพลงนั้นๆ

Gracenote MusicID® เป็น​มาตรฐาน​ของ​การ​รับรู้เพลง

เปิดใช้/ยกเลิก​การทำงาน Gracenote

เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​อยู่ ข้อมูล Gracenote จะ​มา​แทนที่​ข้อมูลดั้งเดิม

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด MediaGracenote®

สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงานของ Gracenote โดย​การเลือก/ยกเลิก​การ​เลือก​กล่อง​กา​เครื่องหมายสำหรับ Gracenote®

เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับข้อมูล Gracenote ที่​เปิด​ใช้งาน:

  • Gracenote® Online Look Up - ค้นหา​สื่อข้อมูล​ที่​เล่น​อยู่​ใน​ฐานข้อมูล​ออนไลน์ของ Gracenote
  • Gracenote® Multiple Results - เลือก​วิธีการ​แสดงข้อมูล Gracenote ใน​ผล​การ​ค้นหาต่างๆ
1 - ใช้​ข้อมูล​ดั้งเดิม​ของไฟล์
2 - ใช้ข้อมูล Gracenote
3 - สามารถ​เลือกข้อมูล Gracenote หรือ​ข้อมูล​ดั้งเดิมได้
  • None - ไม่​แสดงผล​การค้นหา

การอัพเดต Gracenote

เนื้อหา​ของฐานข้อมูล Gracenote จะ​ได้รับ​การ​อัพเดต​อยู่ตลอดเวลา ดาวน์​โหลด​การ​อัพเดต​ล่าสุด​เพื่อ​การ​ทำงาน​ที่​ดีที่สุด สำหรับ​ข้อมูล​และ​การ​ดาวน์​โหลด โปรด​ดูที่ support.volvocars.com


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่