เครื่อง​เล่นสื่อ

การ​เชื่อมต่อ​สื่อข้อมูล​ผ่าน​ช่อง​เสียบอินพุต AUX/USB

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่อ​แหล่ง​เสียง​ภายนอก เช่น iPod หรือ​เครื่องเล่น MP3 เข้า​กับ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​ผ่าน​ทาง​จุด​เชื่อมต่อ​จุด​ใด​จุด​หนึ่ง​ที่​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลา​กลางได้ ท่าน​จะต้อง​เดิน​สายไฟ​ออกไป​ทางด้านหน้า​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​สายไฟ​ถูก​หนีบ​เมื่อ​ปิด​ฝาปิด

ใน​กรณี​ที่​มี​ช่องเสียบ USB สอง​ช่อง จะต้อง​ใช้​ช่อง​เสียบ​ที่​มี​กรอบ​สี​ขาว​รอบ​ช่อง​ใน​การ​เชื่อมต่อ​กับ​โทรศัพท์​เมื่อ​จะ​ใช้​โทรศัพท์​เครื่อง​นั้นสำหรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto

P5–1617–AUX USB connectors

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่