เครื่อง​เล่นสื่อ

การ​เชื่อมต่อ​สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เข้า​กับ​รถ​เพื่อ​สตรีม​สื่อข้อมูล และ​ใช้​เป็น​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ถ้า​สามารถ​ใช้​งานได้

ใน​ปัจจุบัน​นี้ โทรศัพท์​จำนวน​มาก​ใน​ตลาด​จะ​มีเทคโนโลยี Bluetooth แบบ​ไร้​สาย แต่​ไม่ใช่​ทุก​รุ่น​ที่​สามารถ​ใช้​ร่วมกับ​รถได้ สำหรับ​การ​ใช้​งาน​ร่วมกัน ดูที่ support.volvocars.com

ขั้นตอน​การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​จะ​เหมือนกัน​กับ​การ​เชื่อมต่อโทรศัพท์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่