เครื่อง​เล่นสื่อ

การ​เล่นสื่อข้อมูล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เครื่อง​เล่น​สื่อ​จะ​มี​การ​ควบคุม​จาก​จอแสดงผลส่วนกลาง การ​ทำงาน​ต่างๆ ยัง​สามารถ​ควบคุม​ได้​จาก​ปุ่มกด​ทางขวา​บน​พวงมาลัย หรือ​การ​สั่งงาน​ด้วยเสียง

เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูล​ยัง​ใช้​สำหรับ​ฟัง​วิทยุ​อีก​ด้วย ซึ่ง​จะ​อธิบาย​ไว้​ใน​ส่วน​แยกต่างหาก

การ​เริ่ม​แหล่งข้อมูลสื่อ

P5–1546–App pane-Media apps

ซีดี*

เสียบ​แผ่นซีดี

เปิดแอพ CD จาก​มุมมองแอพ

เลือก​สิ่ง​ที่​จะเล่น

เริ่มต้น​การเล่น

หน่วยความจำแบบ USB

เสียบ​หน่วยความจำแบบ USB

เปิดแอพ USB จาก​มุมมองแอพ

เลือก​สิ่ง​ที่​จะเล่น

เริ่มต้น​การเล่น

เครื่องเล่น Mp3 และ iPod®

บันทึก

ใน​การ​เริ่ม​เล่นจาก iPod ให้​ใช้แอพ iPod (ไม่ใช่ USB)

เมื่อใช้ iPod เป็น​แหล่งข้อมูล​เสียง ระบบ​เครื่อง​เสียง​และ​สื่อข้อมูล​ของ​รถ​จะ​มี​โครงสร้าง​เมนู​ที่​คล้ายคลึง​กับ​โครงสร้าง​เมนู​ของ​เครื่องเล่น iPod

เชื่อมต่อ​แหล่งข้อมูลสื่อ

เริ่ม​เล่น​ใน​แหล่งข้อมูล​สื่อ​ที่​เชื่อมต่ออยู่

เปิดแอพ (iPod, USB, AUX) จาก​มุมมองแอพ

เริ่มต้น​การเล่น

อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

สั่งงาน Bluetooth ใน​แหล่งข้อมูลสื่อ

เชื่อมต่อ​แหล่งข้อมูลสื่อ

เริ่ม​เล่น​ใน​แหล่งข้อมูล​สื่อ​ที่​เชื่อมต่ออยู่

เปิดแอพ Bluetooth จาก​มุมมองแอพ

เริ่มต้น​การเล่น

สื่อข้อมูล​บนอินเทอร์เน็ต

การ​เชื่อมต่อรถ

เปิด​แอ​พจาก​มุมมองแอพ

เริ่มต้น​การเล่น

วิดีโอ

เชื่อมต่อ​แหล่งข้อมูลสื่อ

เปิดแอพ USB จาก​มุมมองแอพ

แตะ​ที่​ชื่อ​ของ​รายการ​ที่​ต้องการ​จะเล่น

เริ่มต้น​การเล่น

Apple CarPlay

Apple CarPlay จะ​อธิบาย​ไว้​ใน​ส่วน​แยกต่างหาก

การ​ควบคุม​และ​การ​เปลี่ยนสื่อข้อมูล

P5–1507–Voice control symbol

การ​ใช้​งาน​เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูล​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง​, แป้น​กด​บน​พวงมาลัย หรือ​จอแสดงผลส่วนกลาง

P5–1507–Media-Play

ระดับเสียง - หมุน​ปุ่ม​ควบคุม​ที่​อยู่​ใต้​จอแสดงผล​ส่วนกลาง หรือกด บน​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บน​พวงมาลัย เพื่อ​เพิ่ม​หรือ​ลด​ระดับเสียง

เล่น/หยุดชั่วคราว - แตะ​ที่​รูปภาพ​ของ​เพลง​ที่​กำลัง​เล่นอยู่​, ปุ่ม​ที่​อยู่​ใต้​จอแสดงผล​ส่วนกลาง หรือ บน​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

เปลี่ยนแทร็ก/เพลง - แตะแทร็ก​ที่​ต้องการ​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง กด ใต้​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​หรือ​ที่​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

เล่น​ไป​ข้างหน้า​อย่างรวดเร็ว/ย้าย​ไป​ที่​ตำแหน่งเวลา - แตะ​ที่​แถบ​เวลา​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​แล้ว​ลาก​ไป​ทางด้านข้าง หรือกด ใต้​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​หรือ​ที่​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บน​พวงมาลัย​ค้างไว้

การ​เปลี่ยนสื่อข้อมูล - เลือกใน Recent sources ใน​แอพ​และ​ใน​มุมมองแอพ​, แตะ​ที่​แอพ​ที่​ต้องการ หรือ​เลือก​โดย​ใช้​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บน​พวงมาลัย​โดย​ผ่าน​ทาง​เมนูแอพ

Library - แตะ​ที่​ปุ่ม​เพื่อ​เล่น​จากไลบรารี

Shuffle - แตะ​ที่​ปุ่ม​เพื่อ​เล่น​ตามลำดับ​แบบสุ่ม

Similar - แตะ​ที่​ปุ่ม​เพื่อใช้ Gracenote ใน​การ​ค้นหา​เพลง​ที่​คล้ายคลึง​กัน​ในอุปกรณ์ USB และ​เพื่อ​สร้าง​รายการ​ที่​จะ​เล่น​จาก​อุปกรณ์นี้ รายการ​ที่​จะ​เล่น​สามารถ​มี​เพลง​ได้สูงสุด 50 เพลง

Change device - แตะ​ที่​ปุ่ม​เพื่อ​สลับ​ระหว่างอุปกรณ์ USB ต่างๆ ถ้า​เชื่อมต่อ​ไว้​หลายอุปกรณ์

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับวิดีโอ

ในขณะ​ที่​เครื่อง​เล่น​วิดีโอ​อยู่​ใน​โหมด​เต็ม​หน้าจอ หรือ​โดย​การ​เปิด​มุมมอง​ระดับ​บนสุด แล้วกด SettingsVideo ท่าน​สามารถ​ปรับ​สิ่ง​ต่อไปนี้ได้: Primary Audio Default Language, Subtitle และ Primary Subtitle Default Language

การเล่น DivX®

ท่าน​จะต้อง​ลงทะเบียนอุปกรณ์ DivX Certified® เพื่อให้​สามารถ​เล่นภาพยนตร์ DivX Video-on-Demand (VOD) ที่​สั่งซื้อได้

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะ VideoDivX® VOD และ​รับ​รหัส​การลงทะเบียน

ไปที่ vod.divx.com สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม และ​ทำ​การ​ลงทะเบียน​ให้​เสร็จสมบูรณ์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่