เครื่อง​เล่นสื่อ

การ​ตั้ง​ค่า​เครื่อง​เสียง​สำหรับสื่อข้อมูล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​กำหนดค่า​ส่วนตัว​ของ​การ​ตั้ง​ค่า​เครื่อง​เสียง​สำหรับ​การ​เล่นสื่อข้อมูล

P5-1546-SoundExperience

โหมด​เสียง​ที่​จำลอง​ลักษณะ​เสียง​จาก​ห้อง​แสดงคอนเสิร์ต Gothenburg Concert Hall

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะ Sound แล้ว​เลือก​การ​ตั้งค่า:

  • Sound Experience * — ตัวเลือก​เพิ่มเติม​สำหรับ​การ​เล่น​เครื่อง​เสียง เช่น การ​เล่น​โดย​ใช้​ลักษณะ​เสียง​แบบ​ห้อง​แสดง​ดนตรี​ขนาด​ใหญ่ เป็นต้น การ​ตั้ง​ค่า​จะ​แทนที่​การ​เลือก​ใดๆ ที่​ทำ​ใน​หัวข้อ​ต่างๆ ด้านล่าง​นี้​สำหรับ​การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง
  • Tone — การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว​สำหรับ​เสียงทุ้ม​, เสียงแหลม​, อีควอ​ไลเซอร์ เป็นต้น
  • Balance - ปรับ​สมดุล​ระ​หว่า​ลำโพง​ด้านซ้าย​และ​ด้านขวา และ​ระหว่าง​ลำโพงด้านหน้า/ด้านหลัง

ระดับ​เสียง​ของ​ระบบ​สำหรับสื่อข้อมูล

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด SoundSystem Volumes

  • AUX - ถ้า​เชื่อมต่อ​แหล่งข้อมูล​เสียงภายนอก (เช่น เครื่องเล่น MP3 หรือ iPod) เข้า​กับ​ช่อง​เสียบอินพุต AUX แหล่งข้อมูล​เสียง​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​นี้​อาจ​มี​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ที่​แตกต่าง​จาก​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ภายใน​ของ​ระบบ​เครื่องเสียง (เช่น วิทยุ) ได้ แก้ไข​โดย​ปรับ​ระดับ​เสียง​ของอินพุต ถ้า​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​สูง​หรือ​ต่ำ​เกินไป เสียง​จะ​มี​คุณภาพลดลง
  • Speed and Volume Compensation - ระบบ​เครื่อง​เสียง​จะ​ชดเชย​เสียง​รบกวน​ใน​ห้อง​โดยสาร​โดย​เพิ่ม​ระดับ​เสียง​ให้​สัมพันธ์​กับ​ความเร็ว​ของรถ สามารถ​ตั้ง​ค่า​ระดับ​การ​ชดเชยได้

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่