เครื่อง​เล่นสื่อ

สื่อข้อมูล​ผ่าน​ช่อง​เสียบอินพุต AUX/USB

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่อ​แหล่งข้อมูล​สื่อ​ภายนอก เช่น iPod หรือ​เครื่องเล่น MP3 เข้า​กับ​ระบบ​เครื่อง​เสียงได้

แหล่งข้อมูล​สื่อ​ที่​มี​แบตเตอรี่​แบบ​สามารถ​ชาร์จ​ได้​จะ​ได้รับ​การ​ชาร์จ​ไฟ​เมื่อ​เชื่อมต่อ​เข้ากับ USB และ​สวิตช์​กุญแจ​อยู่​ที่ตำแหน่ง I, II หรือ​เมื่อ​เครื่องยนต์ทำงาน

เพื่อให้​สามารถ​ใช้​งาน​อุปกรณ์​หน่วยความจำแบบ USB ได้ ให้​บันทึก​เฉพาะ​ไฟล์​ที่​มี​รูปแบบ​ที่​สามารถ​ใช้​ร่วมกัน​ได้​เท่านั้นใน USB ระบบ​จะ​ใช้​เวลา​ใน​การ​โหลด​สื่อ​เก็บ​ข้อมูล​นาน​กว่า​ปกติ​มาก ถ้า​สื่อข้อมูล​นั้น​มี​ไฟล์​รูปแบบ​อื่น​นอกเหนือจาก​รูปแบบ​ที่​สามารถ​ใช้​ร่วมกันได้ นอกเหนือจาก​เสียง​แล้ว เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูล​ยัง​รองรับ​การ​เล่น​วิดีโอ เมื่อ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ผ่านทาง USB ได้​อีกด้วย

เครื่องเล่น MP3 บาง​เครื่อง​มี​ระบบ​ไฟล์​ของ​มัน​เอง ซึ่ง​ไม่ได้​รับ​การ​สนับสนุน​โดย​ระบบ​เครื่องเสียง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่