เครื่อง​เล่นสื่อ

สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เครื่อง​เล่น​สื่อ​ของ​รถ​มา​พร้อมกับ Bluetooth และ​สามารถ​เล่น​แฟ้ม​เสียงแบบ streaming ไร้​สาย​จาก​อุปกรณ์​ภายนอกด้วย Bluetooth ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือและ PDA


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่