ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

7 ผลลัพธ์

การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

ระบบ​เครื่อง​เสียง​จะ​ได้รับ​การ​ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​เพื่อ​การ​ถ่ายทอด​เสียง​ที่​ดี​ที่สุด แต่​ก็​สามารถ​ปรับเปลี่ยน​ตาม​ความ​ต้องการ​ได้เช่นกัน

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับข้อความ

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ข้อความ​ใน​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่ออยู่

การ​ตั้ง​ค่า​เครื่อง​เสียง​สำหรับสื่อข้อมูล

การ​กำหนดค่า​ส่วนตัว​ของ​การ​ตั้ง​ค่า​เครื่อง​เสียง​สำหรับ​การ​เล่นสื่อข้อมูล

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ระบบ​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ได้​หลาย​ค่าด้วยกัน

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับโทรศัพท์

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่เชื่อมต่อ

การ​ตั้ง​ค่าสำหรับ Apple CarPlay*

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อเป็น Apple CarPlay

การ​ตั้ง​ค่าสำหรับ Android Auto*

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อกับ Android Auto เป็น​ครั้งแรก