การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ระบบ​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ได้​หลาย​ค่าด้วยกัน

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด SystemVoice Control แล้ว​เลือก​การ​ตั้งค่า

  • Repeat Mode
  • Gender
  • Speech Rate

การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด SoundSystem VolumesVoice Control แล้ว​เลือก​การ​ตั้งค่า

เปลี่ยนภาษา

การ​จดจำ​เสียง​ไม่ได้​มี​สำหรับ​ทุกภาษา ภาษา​ที่​มี​การ​จดจำ​เสียง​จะ​มี​ไอ​คอน​กำกับ​ไว้​ใน​รายการภาษา -

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ยัง​มี​ผล​ต่อเมนู​, ข้อความ และ​ข้อความ​วิธีใช้ อีกด้วย

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด SystemLanguage แล้ว​เลือกภาษา


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่