การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ข้อความ​ใน​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่ออยู่

ข้อความ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด CommunicationText Messages แล้ว​เลือก​การ​ตั้งค่า

  • Notification in centre display - แสดง​การ​แจ้ง​เตือน​ข้อความ​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง
  • Notification in driver display - แสดง​การ​แจ้ง​เตือน​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ เมื่อ​การ​แจ้ง​เตือน​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ทำงาน ท่าน​สามารถ​จัดการ​ข้อความ​ที่​ได้รับ​โดย​ใช้​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บน​พวงมาลัยได้
  • Text message tone - การ​เลือก​โทน​เสียง​สำหรับ​ข้อความ​ที่ได้รับ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่