การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับโทรศัพท์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่เชื่อมต่อ

โทรศัพท์

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด CommunicationPhone แล้ว​เลือก​การ​ตั้งค่า

  • Ringtones - การ​เลือก​สัญญาณเสียง​เรียกเข้า ท่าน​สามารถ​ใช้​สัญญาณเสียง​เรียก​เข้า​จาก​โทรศัพท์​หรือ​รถได้ โทรศัพท์​บาง​เครื่อง​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​อย่าง​เต็ม​รูปแบบ และ​อาจ​ไม่​สามารถ​ใช้​เสียง​เรียก​เข้า​ของ​โทรศัพท์​ใน​รถได้ สำหรับ​การ​ใช้​งาน​ร่วมกัน ดูที่ support.volvocars.com
  • Sort order for contacts - การ​เลือก​ลำดับ​การ​จัดเรียง​ใน​รายชื่อ​ผู้ติดต่อ

สำหรับ​การ​แจ้ง​เตือน​สาย​บน​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า * โปรด​ดู​ที่ส่วน "จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า"


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่