การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

การ​ตั้ง​ค่าสำหรับ Apple CarPlay*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อเป็น Apple CarPlay

การ​เริ่ม​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด CommunicationApple CarPlay แล้ว​เลือก​การ​ตั้งค่า:

  • เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย - Apple CarPlay เริ่ม​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ​เมื่อ​เชื่อมต่อสาย USB
  • ยกเลิก​การ​เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย - Apple CarPlay ไม่​เริ่ม​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ​เมื่อ​เชื่อมต่อสาย USB

ท่าน​สามารถ​บันทึกอุปกรณ์ Apple ลง​ใน​รายการ​ได้สูงสุด 20 อุปกรณ์ เมื่อ​รายการ​เต็ม​แล้ว และ​มี​การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ใหม่ อุปกรณ์​ที่​เก่า​ที่สุด​ใน​รายการ​จะ​ถูก​ลบไป

จำเป็นต้อง​ใช้​การ​รี​เซ็ต​กลับไป​เป็น​ค่า​จาก​โรงงาน​เพื่อ​ลบ​รายการ​นี้ โปรด​ดู​ที่ส่วน "การ​รี​เซ็ต​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​มุมมอง​การ​ตั้งค่า"

ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ของระบบ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะที่ SoundSystem Volumes แล้ว​ทำ​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​สิ่งต่อไปนี้:

  • Voice Control
  • Navigation
  • Ringtone

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่