ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

โทรศัพท์

12 ผลลัพธ์

video

การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ของโทรศัพท์

คำสั่ง​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เช่น เพื่อ​โทร​หา​ผู้ติดต่อ​, โทร​ไป​ยัง​หมายเลข หรือ​เพื่อ​ฟัง​การ​อ่าน​ออก​เสียงข้อความ

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับข้อความ

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ข้อความ​ใน​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่ออยู่

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ​ที่มี Bluetooth สามารถ​เชื่อมต่อ​กับ​ระบบ​แฮนด์​ฟรี​แบบ​ติดตั้ง​ใน​ตัว​ของ​รถ​ใน​แบบ​ไร้​สายได้

การ​ใช้​แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ทำ​ให้​สามารถ​ป้อน​ข้อมูล​โดย​ใช้​ปุ่ม​ต่างๆ ได้ และ​ยัง​สามารถ​ใช้มือ "วาด​" ตัวอักษร​และ​อักขระ​ต่างๆ บน​หน้าจอ​ได้​อีกด้วย

การ​จัดการ​สมุดโทรศัพท์

การ​จัดการ​ผู้​ติดต่อ​ใน​รถ​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่เชื่อมต่อ Bluetooth

การ​เขียน​อักขระ​ด้วย​มือ​บนหน้าจอ

การ​จัดการ​สายสนทนา

การ​จัดการ​สายโทรศัพท์​ใน​รถ​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่เชื่อมต่อ Bluetooth

การ​ตั้งค่า Bluetooth

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับโทรศัพท์

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่เชื่อมต่อ

video

การ​เชื่อมต่อโทรศัพท์

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ที่สั่งงาน Bluetooth แล้ว​เข้า​กับ​รถ เพื่อ​ทำ​การโทร​, ส่ง/รับข้อความ​, สต​รีม​สื่อข้อมูล และ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับอินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อ/การ​ตัด​การ​เชื่อมต่อโทรศัพท์

เชื่อมต่อ เปลี่ยน หรือ​ตัด​การ​เชื่อมต่อ​จาก​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่ออยู่

การ​จัดการข้อความ

การ​จัดการ​ข้อความ​ใน​รถ​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่เชื่อมต่อ Bluetooth