โทรศัพท์

การ​จัดการ​สายสนทนา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​จัดการ​สายโทรศัพท์​ใน​รถ​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่เชื่อมต่อ Bluetooth

P5–1617–Phone-Ongoing call

การ​โทรออก

เปิด​มุมมอง​ย่อย​สำหรับโทรศัพท์

เลือก​สายจาก: ประวัติ​การโทร​, ป้อน​หมายเลข​โดย​ใช้​แป้น​กด หรือ​ผ่าน​ทาง​รายการ​ผู้ติดต่อ ท่าน​สามารถ​ค้น​หรือ​เรียกดู​ใน​รายการ​ผู้​ติดต่อได้ แตะที่ ใน​รายการ​ผู้​ติดต่อ​เพื่อ​เพิ่ม​ผู้​ติดต่อใน Favourites

แตะ Call หรือ

แตะที่ End call เพื่อ​วางสาย

ท่าน​สามารถ​โทร​ออก​จาก​บันทึก​การ​โทร​ผ่าน​ทาง​เมนู​แอพ​ได้​อีก​ด้วย โดย​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ได้​จาก​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​ของพวงมาลัย

การ​สนทนา​หลายสาย

ใน​ระหว่าง​การ​ใช้สาย:

กดปุ่ม Add call

เลือก​การ​โทร​ออก​จาก​บันทึก​การโทร​, รายการ​โปรด หรือ​รายชื่อ​ผู้ติดต่อ

แตะ​ที่รายการ/แถว​ใน​บันทึก​การ​โทร หรือ​แตะที่ ที่​อยู่​ข้างๆ ผู้​ติดต่อ​ใน​รายการ​ผู้ติดต่อ

แตะที่ Swap call เพื่อ​สลับ​ระหว่าง​สายต่างๆ

แตะที่ End call เพื่อ​วาง​สาย​ที่​กำลัง​สนทนาอยู่

การ​ประชุมสาย

ใน​ระหว่าง​ที่​สนทนา​กับ​หลาย​สายอยู่:

แตะที่ Join calls เพื่อ​รวม​สาย​ที่​สนทนา​อยู่​หลาย​สาย​เข้าด้วยกัน

แตะที่ End call เพื่อ​วางสาย

สาย​เรียกเข้า

สาย​เรียก​เข้า​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง จัดการ​การ​โทร​โดย​ใช้​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​ของ​พวงมาลัย หรือ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

แตะที่ Answer/Reject

แตะที่ End call เพื่อ​วางสาย

สาย​เรียก​เข้า​ใน​ระหว่าง​ใช้​สาย​สนทนาอยู่

แตะที่ Answer/Reject

แตะที่ End call เพื่อ​วางสาย

การ​โทรส่วนตัว

ระหว่าง​การ​โทร ให้​กดปุ่ม Privacy และ​เลือก​การ​ตั้งค่า:

  • Switch to mobile phone - ฟังก์ชัน​แฮนด์​ฟรี​จะ​ถูก​ตัด​การ​เชื่อมต่อ และ​สามารถ​ใช้​สาย​ต่อ​ได้​บน​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน
  • Driver focused - ไมโครโฟน​ใน​หลังคา​บน​ด้าน​ผู้โดยสาร​จะ​ถูก​ปิด และ​ยัง​สามารถ​ใช้​สาย​ต่อ​ได้​ด้วย​ฟังก์ชัน​แฮนด์​ฟรี​ของรถ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่