โทรศัพท์

การ​จัดการข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​จัดการ​ข้อความ​ใน​รถ​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่เชื่อมต่อ Bluetooth

ใน​โทรศัพท์​บาง​เครื่อง ท่าน​จะต้อง​เปิด​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​ข้อความ​ไว้ โทรศัพท์​บาง​เครื่อง​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​อย่าง​เต็มที่ และ​ไม่​สามารถ​แสดง​ผู้​ติดต่อ​และ​ข้อความ​ใน​รถ​ได้​อย่าง​เต็มรูปแบบ สำหรับ​การ​ใช้​งาน​ร่วมกัน ดูที่ support.volvocars.com

การ​อ่าน​ข้อความ​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

P5–1507–Phone-messages
P5–1507–App-Messages

ใน​มุมมอง​แอพ ให้​แตะที่ Messages เพื่อ​เปิด​แอพนั้น

กด Read out เพื่อ​อ่าน​ข้อความ หรือ​กด​บน​ข้อความ​ที่​ท่าน​ต้องการอ่าน

การ​อ่าน​ข้อความ​ใหม่​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​หาก​เลือก​ตัวเลือก​ไว้ โปรด​ดู​ที่ส่วน "การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับข้อความ"

เมื่อ​ต้องการ​ให้​ระบบ​อ่าน​ออก​เสียงข้อความ - ให้เลือก Read out โดย​ใช้​แป้น​กด​ที่พวงมาลัย

ส่งข้อความ

P5–1507–App-Messages

ใน​มุมมอง​แอพ ให้​แตะที่ Messages เพื่อ​เปิด​แอพนั้น

  • ตอบข้อความ - แตะ​ที่​ผู้​ติดต่อ​ที่​ส่ง​ข้อความ​ที่​ท่าน​ต้องการ​ตอบ จากนั้น​ให้แตะ Answer
  • สร้าง​ข้อความใหม่ - แตะที่ Create new+ เลือก​ผู้​ติดต่อ​หรือ​พิมพ์หมายเลข

เขียนข้อความ

กดปุ่ม Send

การ​แจ้ง​เตือนข้อความ

สำหรับ​การ​ตั้ง​ค่า​การ​แจ้ง​เตือน โปรด​ดู​ที่ส่วน "การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับข้อความ"


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่