โทรศัพท์

การ​เชื่อมต่อโทรศัพท์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ที่สั่งงาน Bluetooth แล้ว​เข้า​กับ​รถ เพื่อ​ทำ​การโทร​, ส่ง/รับข้อความ​, สต​รีม​สื่อข้อมูล และ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับอินเทอร์เน็ต

Video thumbnail

ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สอง​อุปกรณ์​ใน​เวลา​เดียวกัน​ได้ แต่​อุปกรณ์​หนึ่ง​จะ​สามารถ​ใช้​ใน​การ​สตรีม​สื่อข้อมูล​ได้​เพียง​อย่าง​เดียวเท่านั้น ระบบ​จะ​ใช้​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​เครื่อง​หลังสุด​ใน​การรับสาย/โทรออก​, รับ/ส่งข้อความ​, สต​รีม​สื่อข้อมูล และ​ให้​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​โดยอัตโนมัติ ใน​การ​เปลี่ยน​การ​ใช้​งาน​โทรศัพท์ โปรด​ดู​ในส่วน "การ​ตั้งค่า Bluetooth"

การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​สามารถ​ทำ​ได้​ที​ละ​อุปกรณ์เท่านั้น หลังจาก​การ​เชื่อมต่อ อุปกรณ์ Bluetooth จะ​ไม่​จำเป็นต้อง​เข้า​สู่​โหมด สามารถ​มองเห็นได้/ค้นหา​ได้ อีก​ต่อไป เพียง​แค่​เปิด​ใช้งาน Bluetooth ไว้เท่านั้น ใน​การ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่าน​โทรศัพท์ จะต้อง​สั่งงาน​การ​ใช้​เครือข่าย​ร่วมกัน​ใน​โทรศัพท์ไว้ ท่าน​สามารถ​บันทึกอุปกรณ์ Bluetooth ที่​เชื่อมต่อ​แล้ว​ไว้​ใน​รถ​ได้สูงสุด 20 อุปกรณ์

ตัวเลือก​ใน​การ​เชื่อมต่อ​มี​สองตัวเลือก นั่น​คือ​การ​ค้นหา​โทรศัพท์​จาก​รถ หรือ​การ​ค้นหา​รถ​จากโทรศัพท์

ตัวเลือกที่ 1 - ค้นหา​โทรศัพท์​จากรถ

ตั้ง​สถานะ​ของ​โทรศัพท์​ให้ ค้นหาได้/มองเห็น​ได้ ผ่านทาง Bluetooth

ใน​การ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านโทรศัพท์ Bluetooth ให้​สั่งงาน​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน (ฮอตสปอ​ตแบบพกพา/ฮอตสปอตส่วนตัว) ของโทรศัพท์ Bluetooth

เปิด​มุมมอง​ย่อย​สำหรับโทรศัพท์

  • ถ้า​ไม่​มี​โทรศัพท์​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ ให้แตะ Add phone
  • ถ้า​มี​โทรศัพท์​เครื่อง​หนึ่ง​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ ให้แตะ Change ใน​หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น ให้แตะ Add phone

อุปกรณ์ Bluetooth ที่​พร้อม​ใช้​งาน​จะ​แสดง​รายการขึ้น รายการ​จะ​ได้รับ​การ​อัพเดต​เมื่อ​ตรวจ​พบ​อุปกรณ์ใหม่

แตะ​ที่​ชื่อ​ของ​โทรศัพท์​ที่​จะเชื่อมต่อ

ตรวจสอบ​ว่า​รหัส​ตัวเลขที่​ระบุ​ไว้​ใน​รถ​ตรง​กับ​ใน​โทรศัพท์หรือไม่ ใน​กรณี​นี้ ให้​เลือก​ยอมรับ​ทั้ง​สองที่

เลือก​ใน​โทรศัพท์​ให้​ยอมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​ตัวเลือก​ต่างๆ สำหรับ​ผู้​ติดต่อ​และข้อความ

บันทึก

  • ใน​โทรศัพท์​บาง​เครื่อง จะต้อง​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​ข้อความก่อน
  • โทรศัพท์มือถือ​บาง​เครื่อง​อาจ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้ และ​อาจ​ไม่​แสดง​ผู้​ติดต่อ​และ​ข้อความ​ขึ้น​ในรถ

ตัวเลือกที่ 2 - ค้นหา​รถ​จากโทรศัพท์

เปิด​มุมมอง​ย่อย​สำหรับโทรศัพท์

  • ถ้า​ไม่​มี​โทรศัพท์​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ ให้แตะ Add phoneMake car discoverable
  • ถ้า​มี​โทรศัพท์​เครื่อง​หนึ่ง​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ ให้แตะ Change ใน​หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น ให้แตะ Add phoneMake car discoverable

สั่งงาน Bluetooth ในโทรศัพท์

ใน​การ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​โดย​ผ่านโทรศัพท์ Bluetooth ให้​สั่งงาน​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน (ฮอตสปอ​ตแบบพกพา/ฮอตสปอตส่วนตัว) ของโทรศัพท์ Bluetooth

ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ในโทรศัพท์

อุปกรณ์ Bluetooth ที่​พร้อม​ใช้​งาน​จะ​แสดง​รายการขึ้น

เลือก​ชื่อ​ของ​รถ​ในโทรศัพท์

ตรวจสอบ​ว่า​รหัส​ตัวเลขที่​ระบุ​ไว้​ใน​รถ​ตรง​กับ​ใน​อุปกรณ์​ภายนอกหรือไม่ ใน​กรณี​นี้ ให้​เลือก​ยอมรับ​ทั้ง​สองที่

เลือก​ใน​โทรศัพท์​ให้​ยอมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​ตัวเลือก​ต่างๆ สำหรับ​ผู้​ติดต่อ​และข้อความ

บันทึก

  • ใน​โทรศัพท์​บาง​เครื่อง จะต้อง​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​ข้อความก่อน
  • โทรศัพท์มือถือ​บาง​เครื่อง​อาจ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้ และ​อาจ​ไม่​แสดง​ผู้​ติดต่อ​และ​ข้อความ​ขึ้น​ในรถ

บันทึก

ถ้า​ระบบปฏิบัติการ​ของ​โทรศัพท์​ได้รับ​การ​อัพเดต การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​อาจหายไป ใน​กรณี​นี้ ให้​ลบ​โทรศัพท์​ออก​จาก​รถ​แล้ว​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​ใหม่​อีกครั้ง

โทรศัพท์​ที่​สามารถ​ใช้​ร่วมกันได้

ใน​ปัจจุบัน​นี้ โทรศัพท์​จำนวน​มาก​ใน​ตลาด​จะ​มีเทคโนโลยี Bluetooth แบบ​ไร้​สาย แต่​ไม่ใช่​ทุก​รุ่น​ที่​สามารถ​ใช้​ร่วมกับ​รถได้ สำหรับ​การ​ใช้​งาน​ร่วมกัน ดูที่ support.volvocars.com


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่