โทรศัพท์

การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ของโทรศัพท์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คำสั่ง​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เช่น เพื่อ​โทร​หา​ผู้ติดต่อ​, โทร​ไป​ยัง​หมายเลข หรือ​เพื่อ​ฟัง​การ​อ่าน​ออก​เสียงข้อความ

Video thumbnail

Video thumbnail

ใน​การ​ระบุ​ผู้​ติดต่อ​ใน​สมุด​โทรศัพท์ คำสั่ง​สำหรับ​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​จะต้อง​ประกอบด้วย​ข้อมูล​ของ​ผู้​ติดต่อ​ที่​ป้อน​ไว้​ใน​สมุดโทรศัพท์ ถ้า​ผู้​ติดต่อ​ราย​หนึ่ง เช่น Robyn Smith (โร​บิน สมิธ) มี​หมายเลข​โทรศัพท์​หลาย​หมายเลข ใน​กรณี​นี้​จะต้อง​ระบุ​หมวด​ของ​หมายเลข​ด้วย เช่น Home (บ้าน) หรือ Mobile (โทรศัพท์มือถือ): "Call Robin (โรบิน)Smith (สมิธ)Mobile (โทรศัพท์มือถือ)"

แตะ แล้ว​พูด​คำสั่ง​ใด​คำสั่ง​หนึ่งต่อไปนี้:

  • "Call [ผู้ติดต่อ]" - โทร​หา​ผู้​ติดต่อ​ที่​เลือก​ไว้​จาก​สมุดโทรศัพท์
  • "Call[หมายเลขโทรศัพท์]" - หมุน​หมายเลขโทรศัพท์
  • "Recent calls" - แสดง​รายการ​โทรออก
  • "Read message" - อ่าน​ข้อความแล้ว ถ้า​มี​ข้อความ​หลายข้อความ - เลือก​ข้อความ​ที่​ต้องการ​ให้​อ่าน​ออกเสียง

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่