โทรศัพท์

การ​ตั้งค่า Bluetooth

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

Bluetooth

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด CommunicationBluetooth แล้ว​เลือก​การ​ตั้งค่า

  • Previously paired devices - แสดง​รายการ​ของ​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่ออยู่
Remove device - ลบ​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่ออก
Allowed services for this device - ตัวเลือก​การ​ใช้โทรศัพท์: การโทร​, การส่ง/รับข้อความ​, การ​สตรีม​สื่อข้อมูล และ​ใช้​ใน​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • Internet connection - ตัวเลือก​สำหรับ​การ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทางการเชื่อมต่อ Bluetooth ของอุปกรณ์
  • Add device - เริ่ม​การ​จับคู่​อุปกรณ์ใหม่

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่