โทรศัพท์

โทรศัพท์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

โทรศัพท์มือถือ​ที่มี Bluetooth สามารถ​เชื่อมต่อ​กับ​ระบบ​แฮนด์​ฟรี​แบบ​ติดตั้ง​ใน​ตัว​ของ​รถ​ใน​แบบ​ไร้​สายได้

ระบบ​เครื่อง​เสียง​และ​สื่อข้อมูล​จะ​ทำ​หน้าที่​เป็น​อุปกรณ์​แฮนด์​ฟรี ที่​จะ​ช่วย​ควบคุม​การ​เลือก​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ใน​แบบรีโมต นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ใช้​งาน​โทรศัพท์มือถือ​โดย​ใช้​ปุ่ม​ของ​โทรศัพท์​เอง​ในขณะ​ที่​โทรศัพท์​ต่อเชื่อม​อยู่​ได้​อีกด้วย

เมื่อ​โทรศัพท์มือถือ​ถูก​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​รถ​และ​เชื่อมต่อ​แล้ว จะ​สามารถ​ใช้​ใน​การ​โทร​ออก ส่ง/รับ​ข้อความ สต​รีม​สื่อข้อมูล และ​ใช้​เป็น​จุด​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตได้

P5–1507–Voice control symbol

ท่าน​สามารถ​ใช้​งาน​โทรศัพท์​ได้​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง แต่​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ยัง​สามารถ​ใช้​งาน​ผ่าน​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​และ​เมนู​แอพ​ได้​อีก​ด้วย โดย​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ได้​จาก​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​ของพวงมาลัย

ภาพรวม

P5–1617–S90-V90-Phone introduction
ไมโครโฟน
โทรศัพท์มือถือ
การ​ใช้​งาน​โทรศัพท์​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง
แป้น​กด​สำหรับ​การ​ใช้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​โทรศัพท์​ที่​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง
จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่