ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

แอพ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

แอพพลิเคชั่น (แอพ) จะ​ช่วย​ใน​การ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​ของ​รถ​บางบริการ

P5-1617-Application pane

มุมมองแอพพลิเคชั่น

แอ​พพื้น​ฐาน​บางอย่าง​จะ​มี​ให้เสมอ เมื่อ​รถ​ออนไลน์​อยู่ จะ​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​อื่นๆ ได้​มากขึ้น แอพ​ที่​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป แต่​อาจ​มี​วิทยุ​ทาง​อินเทอร์เน็ต​และ​บริการเพลง

แอ​พบาง​แอพ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ตเท่านั้น

แตะ​ที่​แอพ​ใน​มุมมอง​แอพ​เพื่อ​เริ่ม​ใช้​งาน​แอพนั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่