ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

วิทยุ

8 ผลลัพธ์

การ​ดาวน์โหลด​, การ​อัพเดต และ​การ​ถอน​การ​ติดตั้งแอพ

เมื่อ​รถ​ออนไลน์​อยู่ จะ​มี​ตัวเลือก​ให้​ดาวน์​โหลด​แอพใหม่​, รักษา​แอพ​ที่​มี​อยู่​ให้​อัพเดต​อยู่​เสมอ หรือ​ถอน​การ​ติดตั้งแอพ

การ​เปลี่ยน​และ​การ​ค้นหา​สถานีวิทยุ

วิทยุ​จะ​รวบรวม​รายการ​สถานี​วิทยุ​ภายใน​พื้นที่​ใกล้เคียง​ที่​ส่ง​สัญญาณ​ชัดเจน​ที่สุด​โดยอัตโนมัติ

วิทยุ​แบบดิจิตอล

วิทยุ​แบบดิจิตอล (Digital Audio Broadcasting, DAB) เป็น​ระบบ​กระจาย​เสียง​แบบ​ดิจิตอล​สำหรับวิทยุ วิทยุ​จะรองรับ DAB, DAB+ และ DMB (Digital Multimedia Broadcasting)

เชื่อมโยง​ระหว่าง​ช่วง​ความ​ยาวคลื่นวิทยุ FM และ DAB

ฟังก์ชัน​นี้​ทำ​ให้​วิทยุ​แบบ​ดิจิตอล​เปลี่ยน​จาก​ช่อง​ที่​สัญญาณ​ไม่​ดี​หรือไม่​มี​สัญญาณ​ไป​ยัง​ช่อง​เดียวกัน​ใน​กลุ่มช่องสัญญาณ (Ensemble) อื่น​ที่​มี​สัญญาณ​ดีกว่า​ได้ ภายใน DAB และ/หรือ ระหว่าง DAB กับ FM

วิทยุ RDS

RDS (Radio Data System) ทำ​ให้​วิทยุ​สามารถ​เปลี่ยนไป​ยัง​ตัว​ส่ง​สัญญาณ​ที่​ชัดเจน​ที่สุด​ได้​โดยอัตโนมัติ RDS ทำ​ให้​สามารถ​รับ​ข้อมูล​ต่างๆ เช่น ข้อมูล​จราจร และ​ค้นหา​รูปแบบ​รายการ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่งได้

video

การ​ควบคุม​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​สำหรับ​วิทยุ​และสื่อข้อมูล

คำสั่ง​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​สำหรับ​วิทยุ​และ​เครื่อง​เล่นสื่อข้อมูล

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับวิทยุ

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ช่วง​ความ​ยาว​คลื่นวิทยุต่างๆ

วิทยุ

ท่าน​สามารถ​ฟัง​คลื่นความถี่ AM และ FM รวมถึง​วิทยุ​แบบดิจิตอล (DAB)* ได้ เมื่อ​รถ​ออนไลน์​อยู่ ท่าน​สามารถ​ฟัง​วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ตได้