วิทยุ

วิทยุ​แบบดิจิตอล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

วิทยุ​แบบดิจิตอล (Digital Audio Broadcasting, DAB) เป็น​ระบบ​กระจาย​เสียง​แบบ​ดิจิตอล​สำหรับวิทยุ วิทยุ​จะรองรับ DAB, DAB+ และ DMB (Digital Multimedia Broadcasting)

P5–1507–Voice control symbol

การ​ใช้​งาน​วิทยุ​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง​, แป้น​กด​ที่​พวงมาลัย หรือ​จอแสดงผลส่วนกลาง

P5–1507–App-DAB Radio

แอพ​วิทยุ​แบบ​ดิจิตอล​สามารถ​เริ่ม​ใช้​งาน​ได้​จาก​มุมมอง​แอพ​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​เล่น​วิทยุ​แบบ​ดิจิตอล​ทำ​ได้​ใน​ลักษณะ​เดียวกับวิทยุ FM และ AM (โปรด​ดู​ในส่วน "การ​เปลี่ยน​และ​การ​ค้นหา​สถานีวิทยุ​") แต่​นอกเหนือจาก​ตัวเลือก​ใน​การ​เลือก​เล่นจาก Stations, Favourites และ Genres แล้ว ยัง​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​เล่น​จาก​ช่อง​สถานี​ย่อยและ Ensembles อีกด้วย กลุ่ม​ช่องสัญญาณ​คือ ชุด​ของ​ช่องสัญญาณ​วิทยุ​ที่​กระจาย​เสียง​ด้วย​ความถี่เดียวกัน

ใน​กรณี​ที่​ช่อง​สถานี​วิทยุ​กระจาย​ข้อมูล​อักษร​สัญลักษณ์​ของ​ช่อง​ด้วย อักษร​สัญลักษณ์​นี้​จะ​ถูก​ดาวน์​โหลด​และ​แสดง​ขึ้น​ถัด​จาก​ชื่อสถานี (เวลา​ใน​การ​ดาวน์​โหลด​จะ​แตกต่าง​กันออกไป)

ช่อง​สถานีย่อย DAB

โดยทั่วไป​ส่วนประกอบ​รอง​จะ​เรียกว่า​ช่องสัญญาณย่อย นี่​เป็น​ช่องสัญญาณ​ชั่วคราว​และ​อาจ​ประกอบด้วย เช่น คำ​แปล​ของ​รูปแบบ​รายการ​ที่​เป็น​ภาษาอื่น สถานี​ย่อย​จะ​แสดง​ด้วย​สัญลักษณ์​ลูกศร​ใน​รายการ​ช่องสถานี


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่