ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ฟังก์ชั่น​เมื่อ​รถออนไลน์

12 ผลลัพธ์

บันทึก​จุดหมาย​ปลายทาง​โดยใช้ "Send to Car"

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี การ​ใช้ฟังก์ชัน Send to Car (ส่งไป​ยังรถ) ก็​เป็น​หนึ่ง​ใน​วิธีเหล่านั้น

video

การ​ส่ง​ข้อมูล​ระหว่าง​รถ​กับศูนย์บริการ

ท่าน​สามารถ​ลด​เวลา​ที่​ต้อง​ใช้​ใน​การ​นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้​จอง​เวลา​ไว้​ให้​สั้น​ลง​ได้ โดย​การ​ส่ง​ข้อมูล​การ​ตรวจสอบ​ปัญหา​ในทันที​ที่​รถ​ไป​ถึงศูนย์บริการ ข้อมูล​นี้​สามารถ​ส่ง​ได้​อย่าง​ง่ายดาย​โดย​การ​เลือกตัวเลือก Automatically connect when I arrive ใน​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่า​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

video

การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​และ​การซ่อม

จัดการ​ข้อมูล​การ​เข้า​รับบริการ​, การ​ซ่อม และ​การ​จอง​เวลา​โดยตรง​จาก​รถ​แบบ​ออนไลน์​ของท่าน ข้อมูล​จะ​มี​การ​จัดการ​ในแอพ Car status ซึ่ง​จะ​ถูก​เปิด​จาก​มุมมอง​แอพ​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

video

การใช้ Apple CarPlay*

ใน​การใช้ Apple CarPlay จะต้อง​เปิด​ใช้​งาน​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียงโดย Siri บน​โทรศัพท์​ของ​ท่านก่อน

การ​ดาวน์โหลด​, การ​อัพเดต และ​การ​ถอน​การ​ติดตั้งแอพ

เมื่อ​รถ​ออนไลน์​อยู่ จะ​มี​ตัวเลือก​ให้​ดาวน์​โหลด​แอพใหม่​, รักษา​แอพ​ที่​มี​อยู่​ให้​อัพเดต​อยู่​เสมอ หรือ​ถอน​การ​ติดตั้งแอพ

การ​อัพเดตระบบ

การ​อัพเดต​ระบบ​ใช้​สำหรับ​ส่วนประกอบ​ที่​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต และ​ส่วนประกอบ​ของ​ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​ของรถ ถ้า​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์​ของ​ระบบ​พร้อม​ให้บริการ ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​อัพเดต​ทั้งหมด​ใน​คราว​เดียว หรือ​อัพเดต​ที​ละ​รายการ​ก็ได้

Android Auto*

Android Auto ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ฟังเพลง​, ใช้สายโทรศัพท์​, รับ​การ​แนะนำ​เส้นทาง และ​ใช้​โปรแกรม​ต่างๆ จากอุปกรณ์ Android ได้ Android Auto สามารถ​ทำงาน​ได้กับ Android บางรุ่น

แอพ

แอพพลิเคชั่น (แอพ) จะ​ช่วย​ใน​การ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​ของ​รถ​บางบริการ

video

Volvo ID

Volvo ID จะ​ช่วย​ให้​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ที่​หลากหลาย​ของ​การ​บริการ​วอล​โว่​ส่วนบุคคล* แบบ​ออนไลน์ได้

การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​ด้วย​รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต จะ​สามารถ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​ผ่าน​ทางการ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตได้

ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลาจริง (RTTI)

รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​จะ​สามารถ​รับ​ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลา​จริง​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ได้​โดยใช้ RTTI ได้

Apple CarPlay*

Apple CarPlay นำเสนอ​ตัวเลือก​ใน​การ​ฟังเพลง​, ใช้สายโทรศัพท์​, รับ​การ​แนะนำเส้นทาง​, ส่ง/รับ​ข้อความ และใช้ Siri ได้​โดย​ไม่​รบกวน​สมาธิ​ใน​การ​ขับ​ขี่​ของท่าน Apple CarPlay สามารถ​ใช้​งาน​ได้​กับ​อุปกรณ์​บางอย่างของ Apple