ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

การ​สื่อสาร​เมื่อ​รถออนไลน์

7 ผลลัพธ์

video

การ​ใช้​อินเทอร์เน็ต​ร่วมกัน​ผ่าน​ทางฮอตสปอต Wi-Fi

เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​แล้ว จะ​สามารถ​แบ่งปัน​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​รถ​ได้ เพื่อให้​อุปกรณ์​อื่นๆ สามารถ​ใช้​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต* ได้

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โมเด็ม​ของรถ*

รถ​ที่​ติดตั้ง​โมเด็ม​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​ใน​การ​เชื่อมต่อ​รถยนต์​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​กระจาย​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Wi-Fi ได้​อีกด้วย

video

การ​เชื่อมต่อรถ

เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​โทรศัพท์​โดย​ผ่านทาง Bluetooth, Wi-Fi หรือ​โดย​ใช้​โมเด็ม​แบบ​รวม​ใน​ตัว​ของรถ*

การ​ตั้งค่า Bluetooth

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​หรือ​การ​เชื่อมต่อ​ไม่ดี

ปัจจัย​ที่​ส่งผล​ต่อเครือข่าย

ลบเครือข่าย Wi-Fi

การ​ลบ​เครือข่าย​ที่​จะ​ไม่​ใช้​งาน​อีกต่อไป

เทคโนโลยี​และ​การ​รักษา​ความ​ปลอดภัยของ Wi-Fi

ชนิด​ของ​เครือข่าย​ที่​สามารถ​เชื่อมต่อได้