การ​สื่อสาร​เมื่อ​รถออนไลน์

ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​หรือ​การ​เชื่อมต่อ​ไม่ดี

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ปัจจัย​ที่​ส่งผล​ต่อเครือข่าย

ปริมาณ​ของ​ข้อมูล​ที่​ถูก​ส่งผ่าน​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​การ​ให้บริการ​หรือ​แอพ​ต่างๆ ที่​ใช้​ในรถยนต์ เช่น การ​สตรีม​มิ่ง​ระบบ​เสียง​อาจ​ต้อง​ใช้​ปริมาณ​ข้อมูล​ขนาด​ใหญ่ ซึ่ง​ต้องการ​การ​เชื่อมต่อ​ที่​ดี​และ​ความ​แรง​ของ​สัญญาณ​ที่ชัดเจน

โทรศัพท์มือถือ​เข้า​กับรถ

ความเร็ว​ของ​การ​เชื่อมต่อ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตำแหน่ง​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ในรถ เลื่อน​โทรศัพท์มือถือ​เข้า​ใกล้​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​มาก​ขึ้น เพื่อ​เพิ่ม​ระดับ​ความ​แรง​ของสัญญาณ ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า ไม่​มี​การ​รบกวน​สัญญาณ​ใน​ระหว่างกลาง

โทรศัพท์มือถือ​กับเครือข่าย

ความเร็ว​ของ​เครือข่าย​เคลื่อนที่​จะ​แปร​ผัน​ตาม​ความสามารถ​ใน​การ​รับ​สัญญาณ​ใน​ตำแหน่งปัจจุบัน รวมทั้ง​ความสามารถ​ใน​การ​รับ​สัญญาณ​จะ​แย่ง​ลง​ได้​ใน​บาง​สถานการณ์ เช่น ใน​อุโมงค์ หลัง​เขา ใน​หุบ​เขา​ลึก หรือ​ภายใน​อาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ ความเร็ว​ยัง​ขึ้นอยู่​กับ​ข้อตกลง​ที่​ท่าน​มี​ต่อ​เครือข่าย​ของท่าน

บันทึก

ใน​กรณี​ที่​มี​ปัญหา​ใน​การรับ/ส่ง​ข้อมูล โปรด​ติดต่อ​ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​ของท่าน

การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​โทรศัพท์ใหม่

ถ้า​เกิด​ปัญหา​ใน​การ​เชื่อมต่อ​ขึ้น การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​โทรศัพท์​ใหม่​อาจ​ช่วย​แก้ปัญหาได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่