การ​สื่อสาร​เมื่อ​รถออนไลน์

เทคโนโลยี​และ​การ​รักษา​ความ​ปลอดภัยของ Wi-Fi

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชนิด​ของ​เครือข่าย​ที่​สามารถ​เชื่อมต่อได้

เครือข่าย​ที่​สามารถ​เชื่อมต่อ​ได้​คือ​เครือข่าย​ชนิด​ต่อไปนี้เท่านั้น:

  • ความถี่ — 2.4 หรือ 5 GHz

    การ​เลือก​ความถี่​อาจ​ไม่​มี​ให้บริการ​ใน​บางตลาด

  • มาตรฐาน — 802.11 a/b/g/n
  • ชนิด​ความปลอดภัย - WPA2-AES-CCMP

ระบบ Wi-Fi ของ​รถ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​รองรับอุปกรณ์ Wi-Fi ภายในรถ

ถ้า​อุปกรณ์​หลาย​ตัว​ทำงาน​โดย​ใช้​ความถี่​นี้​ใน​เวลา​เดียวกัน อาจ​ส่งผล​ให้​ประสิทธิภาพ​ลดลงได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่