การ​สื่อสาร​เมื่อ​รถออนไลน์

การ​ใช้​อินเทอร์เน็ต​ร่วมกัน​ผ่าน​ทางฮอตสปอต Wi-Fi

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​แล้ว จะ​สามารถ​แบ่งปัน​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​รถ​ได้ เพื่อให้​อุปกรณ์​อื่นๆ สามารถ​ใช้​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกรณี​นี้​ไม่​สามารถ​ใช้ได้​เมื่อ​เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้

Video thumbnail
P5–1519–Share Internet access via Wi-Fi hotspot

ผู้​ให้บริการเครือข่าย (ซิมการ์ด) จะต้อง​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน (การ​แชร์​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด CommunicationCar Wi-Fi Hotspot

แตะที่ Network name แล้ว​ตั้ง​ชื่อ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน

แตะที่ Password แล้ว​เลือก​รหัสผ่าน​ที่​จะต้อง​ป้อน​ใน​อุปกรณ์​ที่เชื่อมต่อ

แตะที่ Frequency band แล้ว​เลือก​ความ​ถี่่​ที่​การ​ใช้​เครือข่าย​ร่วมกัน​ใช้​ใน​การ​ส่งข้อมูล โปรด​ทราบ​ว่า การ​เลือก​ช่วง​ความถี่​อาจ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​บางตลาด

สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​โดย​การเลือก/ยกเลิก​การ​เลือก​กล่อง​กา​เครื่องหมายสำหรับ Car Wi-Fi Hotspot

หาก​มี​การใช้ Wi-Fiเป็น​แหล่ง​การ​เชื่อมต่อ​ก่อน​หน้า​นี้ ให้​ยืนยัน​ตัวเลือก​เพื่อ​เปลี่ยนแปลง​การเชื่อมต่อ

ในตอนนี้ อุปกรณ์​ภายนอก​สามารถ​เชื่อมต่อ​กับ​การ​ใช้​เครือข่าย​ร่วมกัน​ของรถ (ฮอตสปอต Wi-Fi) ได้แล้ว

บันทึก

การ​ใช้​งานฮอตสปอต Wi-Fi จะ​มี​การ​คิด​ค่าใช้จ่าย​เพิ่มเติม​จาก​ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​ของท่าน

ติดต่อ​ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​ของ​ท่าน​เกี่ยวกับ​ค่าใช้จ่าย​ใน​การรับ/ส่งข้อมูล

สถานะการ​เชื่อมต่อ​จะ​ระบุ​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด Connected devices เพื่อ​ดู​รายการ​ของ​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ในขณะนี้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่