การ​สื่อสาร​เมื่อ​รถออนไลน์

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โมเด็ม​ของรถ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​ที่​ติดตั้ง​โมเด็ม​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​ใน​การ​เชื่อมต่อ​รถยนต์​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​กระจาย​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Wi-Fi ได้​อีกด้วย

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด CommunicationCar Modem Internet แล้ว​เลือก​การ​ตั้งค่า

  • Car modem Internet - เลือก​ว่า​จะ​ใช้​โมเด็ม​ของ​รถ​เป็น​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตหรือไม่
  • Data usage (การ​ใช้ข้อมูล) - การ​แตะที่ Reset จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ต​ตัวนับ​ปริมาณ​ข้อมูล​ที่​รับ​และส่ง
  • Network
Select network operator - การ​เลือก​ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​โดย​อัตโนมัติ​หรือ​โดยผู้ใช้
Data roamingถ้า​เลือก​กล่อง​กา​เครื่องหมาย​ไว้ โมเด็ม​ของ​รถ​จะ​พยายาม​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต เมื่อ​รถ​อยู่​ใน​ต่างประเทศ หรือ​อยู่​นอก​เครือข่าย​หลัก​ของรถ โปรด​ทราบ​ว่า กรณี​นี้​อาจ​มี​ใช้​จ่าย​สูงมาก ตรวจสอบ​ข้อตกลง​การ​ใช้​บริการ​โรม​มิ่ง​ของ​ท่าน​สำหรับ​ข้อมูล​จราจร​ทาง​คอมพิวเตอร์​ใน​ต่างประเทศ​กับ​ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​ใน​ประเทศ​ของท่าน
  • SIM card PIN
Change PIN - สามารถ​ป้อน​ได้สูงสุด 4 หลัก
Disable PIN - เลือก​ว่า​จำเป็นต้อง​ใช้รหัส PIN สำหรับ​การ​เข้า​ใช้​งาน​ซิม​การ์ดหรือไม่
  • Send request code — ใช้​ใน​กรณี​อย่างเช่น ใน​การ​คิด​ค่าบริการ หรือ​ตรวจสอบ​ยอดเงิน​คงเหลือ​ของ​บัตร​เติม​เงิน เป็นต้น การ​ทำงาน​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ผู้ให้บริการ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่