การ​สื่อสาร​เมื่อ​รถออนไลน์

ลบเครือข่าย Wi-Fi

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ลบ​เครือข่าย​ที่​จะ​ไม่​ใช้​งาน​อีกต่อไป

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด Wi-FiSaved networks

แตะที่ Forget ที่​อยู่​ข้างๆ เครือข่าย​ที่​จะ​ลบออก

ยืนยัน​การเลือก

รถ​จะ​ไม่​เชื่อมต่อ​กับ​เครือข่าย​นั้น​โดย​อัตโนมัติ​อีก​ต่อไป​ในอนาคต

ลบ​เครือข่ายทั้งหมด

ท่าน​สามารถ​ลบ​เครือข่าย​ทั้งหมด​พร้อม​กัน​ได้​โดย​การ​คืน​ค่า​กลับไป​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​จากโรงงาน โปรด​ทราบ​ว่า ข้อมูล​ผู้ใช้​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ทั้งหมด​จะ​ถูก​รี​เซ็ต​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​จากโรงงาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่