จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ใช้​งาน​จอแสดงผลส่วนกลาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​จำนวน​มาก​ของ​รถ​สามารถ​ควบคุม​และ​ปรับ​ได้​จาก​จอแสดงผลส่วนกลาง จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เป็น​หน้าจอ​สัมผัส​ที่​ตอบสนอง​ต่อ​การสัมผัส

Video thumbnail

การ​ใช้​ฟังก์ชัน​หน้าจอ​สัมผัส​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

หน้าจอ​จะ​ตอบสนอง​ใน​รูปแบบ​ต่างๆ กัน​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​ท่าน​ได้​ทำ​การกด​, ลาก หรือ​ปัด​นิ้ว​ผ่านหน้าจอ การ​ดำเนินการ​อย่างเช่น การ​เรียกดู​มุมมองต่างๆ​, การ​ทำ​เครื่องหมายวัตถุ​, การ​เลื่อน​ใน​รายการ และ​การ​เคลื่อนย้าย​แอพ สามารถ​ทำ​ได้​โดย​การ​แตะ​หน้าจอ​ใน​รูปแบบต่างๆ

ฟิล์ม​อินฟราเรด​ทำ​ให้​หน้าจอ​สามารถ​ตรวจจับ​นิ้ว​ที่​อยู่​ด้านหน้า​ของ​หน้าจอได้ เทคโนโลยี​นี้​จะ​ทำ​ให้​สามารถ​ใช้​หน้าจอ​ได้​แม้ว่า​จะ​สวม​ถุง​มือ​อยู่​ก็ตาม

บุคคล​สอง​คน​สามารถ​ใช้​งาน​หน้าจอ​ใน​เวลา​เดียวกัน​ได้ เช่น เพื่อ​ปรับ​สภาพ​อากาศ​สำหรับ​ด้าน​คนขับ​และ​ด้าน​ผู้โดยสาร​แยกกัน เป็นต้น

สำคัญ

ห้าม​ใช้​วัตถุ​ที่​แหลม​คม​บน​หน้าจอ เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​หน้าจอ​เป็น​รอยได้

ตาราง​ด้านล่าง​นี้​จะ​แสดง​ขั้นตอน​ต่างๆ ใน​การ​ใช้​งานหน้าจอ:

ขั้นตอน

การดำเนินการ

ผลลัพธ์

P5-1507-Gestures-Tap

กด​หนึ่งครั้ง

เน้นวัตถุ​, ยืนยัน​การ​เลือก หรือ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ใด​ฟังก์ชันหนึ่ง

กด​สอง​ครั้ง​ติดต่อกัน​อย่างรวดเร็ว

ขยาย​วัตถุ​แบบ​ดิจิตอล เช่น แผนที่*

กดค้างไว้

จับวัตถุ สามารถ​ใช้​ใน​การ​เคลื่อนย้าย​แอพหรื​อจุด​บน​แผนที่* ได้ กด​นิ้ว​ของ​ท่าน​ค้าง​ไว้​บน​หน้าจอ​พร้อม​กับ​ลาก​วัตถุ​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ที่ต้องการ

P5-1507-Gestures-Tap with two fingers

แตะ​หนึ่ง​ครั้ง​ด้วย​นิ้ว​สองนิ้ว

ย่อ​วัตถุ​แบบ​ดิจิตอล เช่น แผนที่*

P5-1507-Gestures-Drag

ลาก

เปลี่ยน​ระหว่าง​มุมมองต่างๆ​, เลื่อนรายการ​, ข้อความ หรือมุมมอง กดค้าง​ไว้​แล้ว​ลาก​เพื่อ​เคลื่อนย้าย​แอพหรื​อจุด​บน​แผนที่* ลาก​ตาม​แนวนอน​หรือ​แนวตั้ง​ผ่านหน้าจอ

P5-1507-Gestures-Flick

ปัดนิ้ว/ลาก​อย่างรวดเร็ว

เปลี่ยน​ระหว่าง​มุมมองต่างๆ​, เลื่อนรายการ​, ข้อความ หรือมุมมอง ลาก​ตาม​แนวนอน​หรือ​แนวตั้ง​ผ่านหน้าจอ

P5-1507-Gestures-Spread

ลาก​ออก​จากกัน

ขยาย

P5-1507-Gestures-Pinch

ลาก​เข้า​หากัน

ย่อ

ปิด​และ​เปิด​ใช้​หน้าจอ​ใหม่​อีกครั้ง

P5-S90-V90-16w17-Touch screen-button

ปุ่ม​หน้า​หลัก​สำหรับ​จอแสดงผลส่วนกลาง

เมื่อ​ปิด​หน้า​จอแสดงผล​ส่วนกลาง หน้าจอ​จะ​หรี่​ลง​เพื่อ​ไม่ให้​รบกวน​ขณะ​ขับรถ แผง​สภาพ​อากาศ​ยังคง​สามารถ​มองเห็น​ได้​อยู่ แอพ และ​ฟังก์ชัน​อื่นๆ ที่​เชื่อมต่อ​ยังคง​ทำงานอยู่

กด​ปุ่มกด​หน้า​หลัก​ที่​อยู่​ใต้​หน้าจอ​ค้างไว้

หน้าจอ​จะ​ดับ​ลง​ยกเว้น​ส่วน​สำหรับ​แถบ​ข้อมูล​สภาพ​อากาศ ซึ่ง​ยังคง​แสดงอยู่ ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด เช่น ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ​, เครื่องเสียง​, การ​แนะนำเส้นทาง* และ​แอพ​ต่างๆ จะ​ยังคง​ทำงานต่อไป ใน​โหมด​นี้ ท่าน​สามารถ​ทำ​ความ​สะอาด​หน้าจอ​ด้วย​ผ้า​ที่​จัด​ให้ได้​; ดู​ในส่วน "การ​ทำ​ความ​สะอาด​จอแสดงผลส่วนกลาง"

การ​เปิด​หน้าจอ​ขึ้น​อีกครั้ง - แตะ​ปุ่ม​หน้า​หลัก​เป็น​เวลาสั้นๆ

มุมมอง​ที่​แสดง​อยู่​ก่อนที่​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​หน้าจอ​จะ​แสดง​ขึ้น​อีกครั้ง

บันทึก

เมื่อ​มี​การ​แจ้ง​ให้​ทำ​การ​ดำเนินการ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​แสดง​ขึ้น​บน​หน้าจอ จะ​ไม่​สามารถ​ปิด​หน้าจอได้

บันทึก

จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์​และ​เปิด​ประตูคนขับ

การ​กลับไป​ยัง​มุมมอง​หน้า​หลัก​จาก​มุมมองอื่น

กด​ปุ่ม​หน้า​หลัก​เป็น​เวลาสั้นๆ

ตำแหน่ง​สุดท้าย​ของ​มุมมอง​หน้า​หลัก​จะ​แสดงขึ้น

กด​เป็น​เวลา​สั้นๆ อีกครั้ง

มุมมอง​ย่อย​ทั้งหมด​ของ​มุมมอง​หน้า​หลัก​จะ​ถูก​ตั้ง​กลับไป​เป็น​ค่า​เริ่มต้น​ของ​มุมมองนั้นๆ

บันทึก

ใน​โหมด​มาตรฐาน​ของ​มุมมอง​หน้า​หลัก ให้​กด​ปุ่ม​หน้า​หลัก​เป็น​เวลาสั้นๆ ภาพเคลื่อนไหว​ที่​อธิบาย​การ​เข้า​ใช้​งาน​มุมมอง​ต่างๆ จะ​แสดง​ขึ้น​บนหน้าจอ

การ​เคลื่อนย้าย​แอพ​และ​ปุ่ม​ต่างๆ สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของรถ

ท่าน​สามารถ​เคลื่อนย้าย​และ​จัด​ระเบียบ​แอพ​และ​ปุ่ม​ต่างๆ สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​รถ​ใน​มุมมอง​แอพ​และ​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การทำงาน (ตามลำดับ) ได้​ตามต้องการ

แตะ​ที่แอพ/ปุ่ม​ค้างไว้

ขนาด​ของแอพ/ปุ่ม​จะ​เปลี่ยนไป และ​จะ​โปร่งใส​ขึ้นเล็กน้อย ซึ่ง​แสดง​ว่า​สามารถ​เคลื่อนย้ายได้

ลากแอพ/ปุ่ม​ไป​ยัง​ที่​ว่าง​ในมุมมอง

จำนวน​แถว​สูงสุด​ที่​สามารถ​ใช้​สำหรับ​การ​วาง​ตำแหน่ง​ของแอพ/ปุ่ม​ได้คือ 48 แถว ใน​การ​เคลื่อนย้ายแอพ/ปุ่ม​ออกไป​นอก​มุมมอง​ที่​แสดง​อยู่​ในขณะ​นั้น ให้​ลากแอพ/ปุ่ม​ไป​ที่​ด้านล่าง​ของมุมมอง ซึ่ง​จะ​มี​การ​เพิ่ม​แถว​ใหม่​ขึ้น และ​สามารถ​วางแอพ/ปุ่มได้

ท่าน​สามารถ​วางแอพ/ปุ่ม​ห่าง​ออกไป​ทาง​ด้านล่าง ซึ่ง​ไม่​สามารถ​มองเห็น​ได้​ใน​โหมด​ปกติ​ของ​มุมมองได้

ปัด​นิ้ว​ผ่าน​หน้าจอ​เพื่อ​เลื่อนขึ้น/ลง​ในมุมมอง

บันทึก

ซ่อน​แอพ​ที่​ท่าน​ใช้​งาน​น้อย​หรือไม่​เคย​ใช้​งาน​เลย โดย​การ​ย้าย​แอ​พเหล่า​นั้น​ไป​ยัง​ด้านล่าง นอก​บริเวณ​หน้าจอ​ที่​มองเห็นได้ การ​ทำ​เช่นนี้​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ค้นหา​แอพ​ที่​ท่าน​ใช้​บ่อย​กว่า​ได้​ง่ายขึ้น

การ​เลื่อน​ในรายการ​, บทความ หรือมุมมอง

เมื่อ​ตัว​แสดง​การ​เลื่อน​แสดง​ขึ้น​ใน​หน้าจอ จะ​สามารถ​เลื่อน​ขึ้น​หรือ​ลง​ใน​มุมมองได้ ปัด​นิ้ว​ลงด้านล่าง/ขึ้น​ด้านบน​ที่​ตำแหน่ง​ใด​ก็​ได้​ในมุมมอง

P5-1546 - Scroll indicator in centerdisplay

เมื่อ​สามารถ​เลื่อน​ใน​มุมมอง​ได้ ตัว​แสดง​การ​เลื่อน​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ใช้​ตัว​ควบคุม​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

P5-1507–Climate–Temperature regulation

ตัว​ควบคุมอุณหภูมิ

ตัว​ควบคุม​นี้​ใช้​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​หลาย​อย่าง​ภายในรถ เช่น ใช้​ใน​การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ด้วย​วิธี​ใด​วิธี​หนึ่งต่อไปนี้:

  • ลาก​ตัว​ควบคุม​ไป​ที่​อุณหภูมิ​ที่ต้องการ
  • แตะที่ + / เพื่อ​ค่อยๆ เพิ่ม/ลด​อุณหภูมิ หรือ
  • แตะ​ที่​อุณหภูมิ​ที่​ต้องการ​บน​ตัวควบคุม

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่